podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna avstyrker översyn av lex Laval

Översynen av lex Laval är ett komplicerat ärende som belyser viktiga frågor. Det säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist på Företagarna som valt att avstyrka förslaget.
Publicerad 8 feb 2016
Översyn lex Laval. Foto: Shutterstock

Ska försäkringsvillkor och avgifter, som trygghetsförsäkringen vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkringen, ingå även när utländska företag arbetar i Sverige? Det är en av förändringarna som föreslås i betänkandet "Översyn av lex Laval", som Företagarna fått möjlighet att kommentera i ett remissvar.

 Ett komplicerat ärende som belyser viktiga frågor, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist på organisationen Företagarna som valt att avstyrka förslaget. 

 "... i det närmaste en diskriminering av utländska företag"

Förslaget är inte förenligt med EU:s grundläggande frihet att tillhandahålla tjänster över gränserna, en frihet som är viktig för en mindre nation som Sverige. Både så att vår ”arbetskraft” fritt kan tillhandahålla tjänster i andra EU-länder, men också för att företag och andra ska kunna köpa tjänster av företag stationerade utomlands, anser Företagarna.

 Det som nu föreslås skulle innebära ett kraftigt hinder för den grundläggande fria rörligheten av tjänster och i det närmaste en diskriminering av utländska företag, säger Lise-Lotte Argulander.

"Dagens skydd förenligt med EU-rätten" 

I betänkandet vill man inkludera försäkringsvillkor i den så kallade "hårda kärnan" i villkoren som utstationerade företag måste uppfylla för sina anställda (som innehåller bland annat arbetstid, semester och säkerhetsvillkor).

Företagarna anser dock att de regler som nu gäller gentemot här utstationerade företags anställda är fullt tillräckliga.

 Skyddet för arbetstagarna i utstationeringslagen genom den ”hårda kärnan” är tillräcklig och förenlig med EU-rätten i dess nuvarande utformning.

Företagarna avstyrker också slopandet av den så kallade "bevisregeln".

 Den skulle ge de fackliga organisationerna utökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utstationerade arbetsgivare som inte har svenska kollektivavtal, trots att de har minst lika bra villkor som i det svenska kollektivavtalet. Detta strider mot EU-rätten.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.