För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Beslut om krav på kollektivavtal till domstol

Publicerad 18 feb 2016
Företagarna har begärt laglighetsprövning av Vimmerby kommunfullmäktiges beslut att kräva anslutning till kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
Kollektivavtalskrav? Foto: Shutterstock

Sådana krav är olagliga och utestänger många små företag som saknar kollektivavtal. På olika håll i landet överväger man nu ändå att införa dem. Dags att sätta ned foten genom att ta detta vidare till domstol, anser Företagarna.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen i alla offentliga upphandlingar ska kräva att företag med anställd personal ska ha kollektivavtal.  Detta trots att sådana krav inte är tillåtna, vilket bland annat framförts av Vimmerbys egen kommunstyrelseförvaltning, som rekommenderat kommunen att inte fatta detta beslut.

Ulrica DyrkeSkapar stor oro hos företag

– Beslutet i Vimmerby är anmärkningsvärt och sänder olyckliga signaler. Framför allt skapar det stor oro bland de många små företag som saknar kollektivavtal. Det kan även ge olyckliga spridningseffekter om att denna typ av olagliga krav skulle vara okej, säger Ulrica Dyrke, upphandlingexpert hos Företagarna.

Det strider mot EU:s grundläggande principer att vid offentlig upphandling kräva att ett företag ska vara bundet av eller teckna ett kollektivavtal. Detta följer bland annat av en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1713-1995), som har bekräftats i flera domar.

Rättsläget är tydligt på denna punkt. De nya EU-direktiven inom upphandlingsområdet bedöms inte förändra rättsläget i denna fråga. Att det inte är tillåtet att kräva att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden har även fastslagits i Konkurrensverkets rapport om kollektivavtalsvillkor vid upphandling.

Trots detta pågår på olika håll i landet diskussioner om att införa krav på anslutning till kollektivavtal. Vissa uppfattar att EU:s nya upphandlingsdirektiv kommer att öppna dörren för sådana krav, vilket dock är en övertolkning.

– Det finns rättsligt utrymme att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal, men det är inte samma sak som att kräva anslutning till kollektivavtal, konstaterar Ulrica Dyrke.

Små företag utestängs

Ett beslut om att kräva anslutning till kollektivavtal riskerar att helt utestänga små företag utan kollektivavtal från att delta vid kommunens upphandling, både som leverantörer och som underleverantörer. Sådana krav kommer att slå hårt mot småföretagandet.

Viktigt att de offentliga upphandlingarna är öppna för alla seriösa företag - med eller utan kollektivavtal.

Hela 60 procent av de små företagen i Sverige saknar kollektivavtal - men de absolut flesta av dessa företag erbjuder schyssta arbetsvillkor för sina anställda. En grundtanke med offentlig upphandling är att göra goda inköp genom att ta tillvara på den konkurrens som finns på marknaden. Det är därför av central betydelse att de offentliga upphandlingarna är öppna för alla seriösa företag – med eller utan kollektivavtal.

– För att de små, kollektivavtalslösa företagen ska slippa möta krav på anslutning till kollektivavtal i enskilda upphandlingar anser vi att principfrågan nu – åter – måste lyftas till domstol, säger Ulrica Dyrke.

Företagarna har därför genom styrelserepresentanter i Vimmerby och i samarbete med Stiftelsen Den Nya Välfärden begärt att förvaltningsrätten i Linköping ska ta ställning till om beslutet att ställa krav på kollektivavtal är lagligt (så kallad laglighetsprövning).

– Vi ser med intresse fram emot domstolens ställningstagande.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna