För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Regeringens förslag för att minska sjuktalen missar målet

Publicerad 23 sep 2015
Sjukskrivningarna ökar. I dag presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll nya förslag för att minska sjuktalen, men Företagarna är kritiska.
Bild

Det ekonomiska incitament som föreslås missar till stor del målet då många företag inte kommer kunna leva upp till kraven, anser Företagarna. Regeringen måste själva ta större ansvar.

Sedan 2010 har sjukskrivningarna ökat markant– med nära 70 procent. Arbetsgivarnas hantering av sjukskrivningar hos anställda lämnar mer att önska, anser regeringen. Efter samtal med arbetsmarknadens parter föreslår man nu att en arbetsgivare som har fullt utbyggd företagshälsovård och som arbetar förebyggande skulle kunna premieras ekonomiskt.

Företagarna ser att det är självklart att arbetsgivare ska ta ansvara för rehabilitering så långt det är möjligt. Så sker redan idag. Småföretagare har en helt annan kontakt med sina anställda än arbetsgivare på större företag. Därför är det självklart för de flesta arbetsgivare att ta ansvar för sina anställda, som i många fall är släkt och vänner.

Småföretagare med få anställda saknar däremot ofta ekonomisk möjlighet att ha en fullt utbyggd företagshälsovård och bedriva ett omfattande förebyggande arbete för att minska sjukskrivningen. De har fullt upp med att få företaget att betala ut löner och skapa jobb!

I sitt förslag missar regeringen att en majoritet av småföretagen inte är anslutna till ett kollektivavtal och att allt fler människor arbetar utanför arbetsmarknadens parter. Därmed missar förslaget också målet om kraftigt sänkta sjuktal år 2020. Arbetsgivare behöver mer och bättre stöd i arbetet med rehabilitering och återgång i arbete av anställda. Stödet måste omfatta alla företag och inte bara stora företag som omfattas av kollektivavtal.

Dessutom står regeringen mållösa inför frågan om jämlikhet i sjukförsäkringen. Egenföretagare är idag sjukskrivna i betydligt lägre utsträckning än anställda. Småföretagare har helt enkelt inte råd att vara sjuka. Det är dags för regeringen att ta ansvar för småföretagare och visa att de vill ha en jämlik sjukförsäkring.

Om regeringen menar allvar med målet om att nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020 måste de ta ansvar själva för rehabilitering av anställda och inte lägga allt på arbetsgivarna. Regeringens största utmaningar ligger i offentlig sektor och de bör rannsaka sig själva innan de ställer högre krav på småföretagen. Småföretagen gör redan idag mer än sin beskärda del.

Fakta – sjuktal:

Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan år 2010 och år 2014. Två av tre sjukskrivna är kvinnor och kvinnors sjukskrivningar ökar mer än mäns.

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män är psykisk ohälsa. Det är främst inom kommuner och landsting som sjukskrivningarna är störst och ökar mest.

Källa: Regeringen.se

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna