För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Höjd energiskatt missgynnar företag

Publicerad 21 sep 2015
Budgeten: Räkna med att det blir dyrare att tanka. Regeringens förslag om höjd energiskatt slår hårt mot alla företag som behöver bil, inte minst på landsbygden.

Enligt budgetförslaget för 2016 höjs skatten på bensin med 48 öre per liter och dieselskatten med 53 öre per liter, exklusive moms.

Höjningarna tyder på en fundamental oförståelse för företagares och landsbygdens villkor och verklighet, anser Företagarna, som inte nog kan betona vikten av ett levande Sverige även utanför storstäderna.

Företagare som är beroende av bil i sin verksamhet drabbas naturligtvis av en höjning av bensin- och dieselskatten. Särskilt hårt slår det mot företagare utanför storstadsregionerna där behovet av att använda sin bil både i tjänsten och för att ta sig till sin arbetsplats är större.

Lönsamhet är avgörande för allt företagande, och privat företagande är avgörande för att skapa jobb och välfärd. Brutna vallöften och åtgärder som försvårar och fördyrar för småföretagen är helt fel väg att gå ifall regeringen vill skapa jobb och tillväxt för välfärd.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna