podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ännu dyrare att anställa unga

Publicerad 21 sep 2015
Redan i juni nästa år höjs arbetsgivaravgiften för unga. Därmed blir det dyrare att anställa unga som idag står längre ifrån arbetsmarknaden. Ett hårt slag såväl mot svenska företag som mot jobbsökande unga, anser Företagarna.

– Kostnaden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige idag och att höja arbetsgivaravgiften är därför att gå åt fel håll, säger Företagarnas vd, Günther Mårder.

Redan första augusti genomfördes första steget i förändringen, då avgiften mer än fördubblades från tidigare nivåer. Höjningen gick från 10,21 respektive 15,49 procent till 25,46 procent, för unga födda efter 1992 samt unga under 25 år.

Den 1 juni 2016 höjs åter arbetsgivaravgifterna för dessa grupper, till samma nivå som för övriga anställda. När den ekonomiska fördelen med att anställa yngre försvinner blir det svårare för många företag att våga anställa en ung person med mindre erfarenhet.

En bra företagarpolitik skulle innebära det motsatta, anser Företagarna.

– Vi föreslår att kostnaderna för att anställa istället sänks, exempelvis genom ett arbetsgivaravdrag som skulle kunna riktas speciellt mot mindre och växande företag, säger Günther Mårder.

En generell sänkning av arbetsgivarkostnaderna genom ett arbetsgivaravdrag skulle kunna riktas speciellt mot mindre och växande företag, som står för 4 av 5 nya jobb.

Det skulle exempelvis kunna innebära en sänkning av löneskatten på den eller de första anställda upp till en lönesumma motsvarande 3,2 miljoner, cirka 10 anställda.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna