podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Krav på personalliggare också hos byggföretag

Publicerad 5 okt 2015
Vid årsskiftet införs nya krav på att byggföretag måste föra personalliggare, och det i elektronisk form. Något som kan leda till kostnader och ökad administrationsbörda för företagen.
Byggbranschen. Foto: Pixabay

 Att föra personalliggare, dagligen anteckna vilka personer som arbetar och när, har sedan tidigare varit ett krav för frisörer samt företag inom restaurang och tvätteri.

Från årsskiftet måste även byggföretag föra personalliggare. Enligt de nya reglerna måste dessa för byggbranschens del vara elektroniska, men det ska enligt Skatteverket vara möjligt att lämna en digital kopia av innehållet i personalliggaren.

- Att komma till rätta med osund konkurrens är viktigt, men måste ständigt vägas mot företagens ökade administrativa börda, menar Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert och projektledare på Företagarna.

Läs mer om de nya bestämmelserna nedan!

Vad har hänt?

Från den 1 januari 2016 införs krav på elektroniska personalliggare i hela byggbranschen. Sedan 2007 har företag inom restaurang- och frisörverksamhet varit tvungna att föra en personalliggare och sedan 2013 infördes motsvarande krav för tvätteribranschen.

Vad innebär det?

Lagen innebär att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var en byggverksamhet påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren kan i vissa fall överlåta sina skyldigheter skriftligen till exempelvis en generalentreprenör om denne har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande.

Om entreprenaden är delad har dock byggherren ansvaret. Ansvaret kan inte överlåtas till en underentreprenör. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande dokumentera identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel behöver inte registreras.

Skatteverket ska ha möjlighet att göra kontroller på arbetsplatsen oannonserat för att kontrollera personalliggaren. Om anmälan inte skett till Skatteverket är kontrollavgiften 25 000 kr. Skatteverket har möjlighet att genomföra oannonserade kontroller av personalliggaren på byggarbetsplatsen.

Om utrustning saknas, så att en elektronisk personalliggare kan föras, eller om identifikationsuppgifter inte kontrollerats tar Skatteverket ut en kontrollavgift om 10 000 kr per tillfälle samt 2000 kr för varje person som inte är dokumenterad i liggare vid kontrolltillfället.

Vem berörs?

Alla som är beställare av entreprenadtjänster berörs av den nya lagen. Det kan exempelvis handla om fastighetsägare som ska renovera en fastighet, ägare av bensinstationer som ska sätta in en ny pump eller en lantbrukare som ska bygga en ny traktorhall. Byggverksamheten behöver inte vara stor, men priset måste överstiga fyra basbelopp. Reglerna gäller inte heller om byggherren är konsument.

Vad tycker Företagarna?

Att komma till bukt med osund konkurrens är en av byggbranschens viktigaste frågor och givetvis något som Företagarna uppmuntrar till.

Reglerna om personalliggare är förknippat med kostnader för Företagarnas medlemmar. Reglerna kommer utan tvekan att leda till ökade administrativa kostnader för företagen. Företagarna är dessutom mot att digitala lösningar ska vara tvingande. Vid implementeringen av reglerna får inte administrationen var mer betungande än absolut nödvändigt.

Reglerna höjer trösklarna in för nya företagare som har ytterligare regler att förhålla sig till. Mer regler gör det helt enkelt svårare för nya företagare att kunna slå sig in på marknaden.

I somliga fall kan det bli fråga om en beroendeställning mellan små och stora företag där stora företag ställer krav och sänker lönsamheten för mindre företag av oro för att de inte kontrollerar identifikationshandlingar och registrerar sina anställda. Exempelvis kan beställare kräva att underentreprenörer ställer säkerhet för att slippa ifrån risken att drabbas av kontrollavgifter.

Att komma till rätta med osund konkurrens är viktigt men måste ständigt vägas mot företagens ökade administrativa börda.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna