headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Fakta om företag

Här leder Sverige företagarligan

23 okt 2015
Sverige är bäst på snabbväxande företag. Det visar veckans nerdykning i företagarstatistiken.

Sverige har högst andel, bland de länder som redovisar denna statistik, snabbväxande företag! Högst andel snabbväxande företag i Sverige finns i branschen Informations- och kommunikationsverksamhet med 20 procent. Lägst andel finns i branschen tillverkningsindustri, 11 procent.

För att definieras som ett snabbväxande företag krävs att företaget har uppvisat en genomsnittlig tillväxt på mer än 10 procent per år under de tre senaste åren vad gäller antal anställda

Källa: Eurostat & Företagarna, 2013

Population: Aktiva företag med minst 10 anställda inom SNI-branscher B-N, exkl. K

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap