headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarfakta

Företagarfakta: Ni skapar 4 av 5 jobb

16 okt 2015
Så här ser det ut! #4av5jobb skapas i små företag.

Företagarna vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Och det är viktigt - inte minst för jobben.

Vår statistiker René Bongard har plockat fram en graf som visar tillväxt i antal jobb det senaste kvartseklet. De som fortfarande tror att arbetstillfällena ska komma från storföretagen - välkomna till nutiden och framtiden! Små företag är det som gäller.

Hur mycket jobb skapar små företag på din ort?  Läs mer om det i vår rapport.

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och beräkningar Företagarna*. 

*Arbetsställen utan anställda räknas som 1 jobb. Sektorn jordbruk, skogsbruk & fiske, samt juridiska former så som bostadsrättföreningar, kommuner och dödsbon exkluderas

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap