podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Debattartikel lyfter vikten av innovativa företag

Publicerad 27 okt 2015
Innovation bygger välstånd. Småföretag bör inkluderas i arbetet för att göra Sverige till ett bättre land för företag på området, menar Vinnova i en debattartikel i SvD.
Företag inom forskning. Foto: Pixabay

Sverige halkar efter när det gäller näringslivets inve­steringar i forskning och utveckling. Det är en bekymmersam utveckling, menar Vinnovas general­direktör Charlotte Brogren i en artikel på SvD Debatt.

Investeringarna på området ökade ­endast med 0,8 procent per år 1999–2013, vilket är lågt jämfört med andra OECD-länder. En stor del av de totala investeringarna på området globalt sett, har flyttats till Kina och Indien. Sverige drabbas extra hårt eftersom marknaden här domineras av ett litet antal stora företag.

Det kommer krävas särskilda insatser för att göra Sverige attraktivt för företag inom innovation och forskning, anser Vinnova, som  fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag inom forsknings- och innovations­politiken.

"Fond i fond" bör genomföras

I artikeln lyfter Brogren vikten av att inkludera småföretag i arbetet. Bland annat anser hon att förslaget om ett ”fond i fond”-bolag för investeringar i företag i tidiga utvecklings­faser bör genomföras.

Innovativa företag behöver också ett bättre stöd för verifiering av forskningsresultat.

Hon föreslår också att de neddragningar som stora koncerner gjort i sin svenska FoU-verksamhet visar att vi inte kan förlita oss på de stora bolagens investeringar i forskning och utveckling.

Små företag står för tillväxt

I debattartikeln påpekas också att de stora företagen inte längre står för jobbtillväxt i Sverige, ett faktum som Företagarna vill uppmärksamma. 4 av 5 jobb skapas av småföretag.

Vinnova trycker i artiklen också på vikten av att våra universitet och högskolor bör vara internationellt konkurrens­kraftiga och att  Sverige bör satsa mer på samverkansprogram för forskning och innovation som staten och näringslivet gemensamt finansierar.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna