headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
BNP siffror Företagarna och SCB

Skillnad mellan BNP och BNP per capita - det har hänt sedan 2007

30 nov 2015
Så här har BNP-siffrorna utvecklats jämfört med BNP-per capita mellan 2007 fram till 2014. Vad är vad? Vår statistiker René reder ut begreppen.

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i Sverige.

BNP per capita är ett mått på Sveriges produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen och sägs att ha stor samband med levnadsstandard. Siffrorna är justerat för prisändringar (inflation).

Diagrammen visar utvecklingen av Bruttonationalprodukt (BNP) och BNP per capita (per invånare) i en index (där år 1993 = 100). 

Vi ser att den totala ekonomiska aktiviteten i Sverige ökar,  framförallt på grund av befolkningstillväxt sedan 2007. BNP per capita år 2014 är fortfarande på samma nivå som år 2007. Ekonomiskt aktivitet per invånare ökar alltså inte.

Om diagrammet:

  • BNP från användningssidan, säsongrensad, fasta priser referensår 2014
  • Folkmängd 1 november (hela befolkningen)
  • Index: år 1993 = 100
  • Källa: SCB och beräkningar Företagarna
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap