headphones newspaper video-player
Sveriges export tappar marknadsandelar

Oroande trend för svensk export

Den svenska exporten tappar marknadsandelar, visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för november. Även siffror från OECD visar att Sverige tappar i global konkurrenskraft.

Svensk export växer visserligen som en följd av bättre internationell konjunktur, men samtidigt har vår konkurrenskraft försämrats under lång tid. Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som presenteras i dag visar att utrikeshandeln bidrar mindre till svensk tillväxt jämfört med tidigare konjunkturåterhämtningar.

- Sverige behöver återta marknadsandelar, säger Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Enligt World Economic Forum konkurrenskraftsmått Global Competitiveness index har Sverige gått från 6 till 9.e plats, sedan 2019.

- Utvecklingen går alltså åt fel håll, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna. 

-Det är allvarligt, inte minst för våra medlemmar. Sveriges internationella konkurrenskraft är extra viktig för små och växande företag som vill konkurrera globalt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap