headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Sveriges export tappar marknadsandelar

Oroande trend för svensk export

Den svenska exporten tappar marknadsandelar, visar Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för november. Även siffror från OECD visar att Sverige tappar i global konkurrenskraft.

Svensk export växer visserligen som en följd av bättre internationell konjunktur, men samtidigt har vår konkurrenskraft försämrats under lång tid. Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som presenteras i dag visar att utrikeshandeln bidrar mindre till svensk tillväxt jämfört med tidigare konjunkturåterhämtningar.

- Sverige behöver återta marknadsandelar, säger Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Enligt World Economic Forum konkurrenskraftsmått Global Competitiveness index har Sverige gått från 6 till 9.e plats, sedan 2019.

- Utvecklingen går alltså åt fel håll, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna. 

-Det är allvarligt, inte minst för våra medlemmar. Sveriges internationella konkurrenskraft är extra viktig för små och växande företag som vill konkurrera globalt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap