headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Valfrihet i vården

LOV: Begränsa inte valfriheten, utveckla den!

4 nov 2015
Man bör inte begränsa valfriheten, utan se till att så många medborgare som möjligt kan ta del av den, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke, apropå Aftonbladets ledarkrönika om LOV.

Aftonbladet ställer sig på ledarplats 4/11 kritisk till nyheten om att regeringen har bestämt sig för att behålla den tvingande lagen om valfrihetssystem, LOV.

"Vårdvals­systemet gynnar friska hög- och medelinkomsttagare och har lett till att vårdcentraler i fattiga delar av landet försvunnit." skriver Daniel Swedin i ledarkrönikan.

Tidningen citerar indelningsvis, samt ifrågasätter, Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrkes ställningstagande, om att förslaget är "mycket glädjande och något Företagarna arbetat för". Så här kommenterar Ulrica Dyrke ledarkrönikan.

– Det är svårt att se hur det kan vara negativt att erbjuda alla patienter i landet frihet att själva kunna välja vårdcentral. Företagarna anser att det är patienterna och inte landstinget som bör ha frihet att välja.

Nedläggningar har andra skäl

Att vårdcentraler lagts ned på vissa håll, som nämns i ledaren, är beklagligt. Men i sig knappast en effekt av valfrihetssystemet, anser Företagarna. Nedläggningar av offentliga inrättningar i exempelvis glesbygd sker tyvärr, men av andra anledningar.

Tillgängligheten till vård har snarare förbättrats genom vårdvalets införande. Konkurrensverkets studier visar att fyra av fem patienter i dag har minst två vårdcentraler i sin närhet som de kan välja mellan. Denna ökade mångfald är viktig att värna.

Utveckla systemen istället för att begränsa

Dock finns det anledning att fortsätta utveckla och förbättra valfrihetssystemen, påpekar Ulrika Dyrke.

– En viktig parameter är den ersättning som betalas ut till vårdcentralerna från landstingen. Genom att utveckla ersättningssystemen har landstingen möjlighet att påverka fördelningen av vårdutnyttjandet mellan olika grupper av patienter, säger hon.

– Man bör inte begränsa valfriheten, utan se till att så många patienter som möjligt kan ta del av den. Valfrihetssystemet bör i stället utvecklas så att det uppmuntrar en kvalitetskonkurrens till nytta för patienterna. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap