headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Befolkningsutvecklingen

Här är länen som skriker efter jobbskapande företag

Småföretagen skapar jobb och gör det enklare att leva i mindre städer och landsbygd.

Veckans företagarfakta visar tydligt hur vissa län expanderar medan andra har vikande underlag.

Stockholm, Uppsala och Halland drar. Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kämpar med befolkningssiffrorna. De små företagen är en superviktig del i detta - här skapas 4 av 5 jobb!

För att hela landet ska fortsätta leva måste det bli enklare att driva företag, också utanför våra större städer!
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap