headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Glädjande att obligatoriskt vårdval blir kvar

3 nov 2015
Regeringen backar i fråga om att stoppa kravet på att alla landsting ska erbjuda valfrihet i fråga om primärvård (vårdcentraler). Glädjande nog kommer denna fråga tas bort från utredningen om vinster i välfärden, som får nya tilläggsdirektiv på torsdag.

Regeringen backar i fråga om att stoppa kravet på att alla landsting ska erbjuda valfrihet i fråga om primärvård (vårdcentraler). Denna fråga kommer tas bort från utredningen om vinster i välfärden, som får nya tilläggsdirektiv på torsdag.

- Detta är glädjande och något som Företagarna har arbetat för. Detta innebär att medborgare i hela landet kommer att ha fortsatt möjlighet att själva välja vårdcentral, säger Ulrica Dyrke, konkurrensexpert på Företagarna.

Valfrihetssystemet är viktigt för möjligheten att etablera nya vårdcentraler och skapa kvalitetskonkurrens till nytta för medborgarna. Idag drivs många vårdcentraler av små privata vårdföretag och denna mångfald är viktig att värna.

Tilläggsdirektiven till utredningen kommer ta upp frågor om bl a öppenhet och insyn, ekonomiska krav på ägare samt hur man mäter kvalitet.

- Det är välkommet att regeringen nu tar ett bredare grepp om frågan och uppmärksammar kvalitetsfrågorna. Det uppdrag välfärdsutredningen hittills har haft har skapat oro i sektorn och hämmat satsningar på att utveckla verksamheterna, säger Ulrica Dyrke.

- Det återstår att se vad tilläggsdirektiven faktiskt innehåller. Förhoppningsvis kan diskussionen framöver fokusera mindre på driftsform och mer på hur välfärdssystemen i praktiken kan utformas för att skapa ännu bättre förutsättningar för kvalitativ välfärd till landets medborgare, avslutar Ulrica Dyrke.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap