För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Remissvar: Skatteförenklingsutredningen

Publicerad 25 feb 2015
Företagarna är positiva till utgångspunkterna för det förenklade neutrala skattesystem som utredningen föreslår. Men Företagarnas bedömning är att förslaget inte bör genomföras i nuvarande utformning. I stället är det nu en angelägen uppgift att skyndsamt fortsätta arbetet så att relevanta förenklingar och förbättringar av skattereglerna för de minsta företagen kan bli verklighet.  

Företagarna är positiva till utgångspunkterna för det förenklade neutrala skattesystem som utredningen föreslår.

Systemet kan ge förenklingsvinster exempelvis genom ett gemensamt inkomstbegrepp, att kapitalunderlaget för räntefördelning och företagsfonden är gemensamt och att antalet justeringsposter blir betydligt färre. Samtidigt står det klart att förslaget inte är tillräckligt genomarbetat för att kunna genomföras i nuvarande skick.

Enligt Företagarnas bedömning krävs en fördjupad beredning av den närmare utformningen och dimensioneringen av systemet liksom en ordentlig analys av vilka effekter olika delar av förslaget skulle få. Företagarna instämmer i de synpunkter som framförts i särskilt yttrande av Annika Fritsch med flera experter från näringslivet som deltagit i utredningen.  

Förslagen är otillräckligt beredda och har en del allvarliga brister som kräver fördjupad analys

Företagarna anser sammanfattningsvis att det finns utsikter till förenklingsvinster men att förslagen är otillräckligt beredda och har en del allvarliga brister som kräver fördjupad analys, ändringar och tillägg samt en utförlig konsekvensanalys av både delarna och helheten i förslaget.

Vi beklagar att utredningen inte följde experternas uppmaning att begära förlängd tid för att kunna slutföra uppdraget och genomlysa förslagen. Nu behöver detta i stället göras i den fortsatta beredningen.

Enligt Företagarnas bedömning bör förslaget inte genomföras i nuvarande utformning. I stället är det nu en angelägen uppgift att skyndsamt fortsätta arbetet så att relevanta förenklingar och förbättringar av skattereglerna för de minsta företagen kan bli verklighet.  

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna