headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Inflation i Sverige

Svensk inflation under 725 år – snåla regenter skapade största topparna!

Svensk ekonomi har stabiliserats rejält på senare tid - åtminstone om man ser det ur ett riktigt långsiktigt historiskt perspektiv!

René Bongard, statistiker på Företagarna, har undersökt hur inflationen i Sverige sett ut mellan åren 1290 till nu.

Den genomsnittliga inflationen för perioden 1290-2015 är 2,5 procent, inte långt över Riksbankens nuvarande inflationsmål som ligger på 2 procent. Men tidsserien visar dock några stora ”outliers”.

– I boken ”Jordpäron – Svensk Ekonomihistorisk Läsebok” kan man läsa att för regenter i äldre tid var det ofta frestande att sänka silverhalten i mynten. Gjorde de det så räckte en given mängd silver till fler mynt av en viss valör, berättar René.

Människorna på den tiden visste att mynten kunde försämras på detta sätt och vande sig vid att värdera mynten efter hur mycket ädelmetall de innehöll. Myntförsämringen ledde till inflation, då de som hade varor att sälja kompenserade sig för svagare mynt genom att ta ut högre priser.

En av de värsta inflationskriserna i vår historia inträffade vid slutet av Johan III:s regering, 1592-1593. Silverinnehållet i mark myntet sänktes till knappt en femtedel av den halt som hade gällt under Erik XIV:s tid. Handeln låg nere. Den vanliga tillförseln av varor till Stockholm hade avbrutits. Gatubodarna hade med några få undantag slagit igen.

– Tack och lov har vi idag Riksbanken som håller koll på inflationen!

Källa till denna statistik är: Sveriges Riksbank, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, Prices and Wages, 1277-2008, Version 2 (updated to 2014)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap