För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Shekarabi, ställ inte vinsten mot kvaliteten

Publicerad 4 dec 2015
Vi välkomnar att civilministern vill ha en prestigelös, pragmatisk och lösningsorienterad hållning i de frågor som Välfärdsutredningen hanterar, skriver Företagarnas Ulrica Dyrke och Dan Nilsson, Svenska Vård på Dagens Samhälles debattsida.

Företagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert Ulrica Dyrke och Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård skriver 4 december en debattartikel på Dagens Samhälle:

Genom att fokusera på att värdera samhällsnyttan och kvaliteten i de välfärdstjänster som levereras kan välfärden utvecklas på ett mer ändamålsenligt sätt.

I Ekots lördagsintervju (25/11), säger civilminister Ardalan Shekarabi att möjligheten att göra vinst skapar felaktiga incitament för dem som ska leverera vård och omsorg till medborgarna. Han menar att en vinstbegränsning är en bättre väg att gå än att ha ett primärt fokus på kvalitet, eftersom det senare riskerar att leda till ett detaljerat regelverk som minskar mångfalden av aktörer i välfärdssektorn.

Företagarna och branschorganisationen Svenska Vård välkomnar att civilministern säger sig vilja ha en prestigelös, pragmatisk och lösningsorienterad hållning i frågan. Vi vill gärna att bilden av situationen nyanseras ytterligare.

Om Sverige ska klara det växande behovet av välfärdstjänster som en åldrande befolkning, och en mer kvalitets- och tjänstekrävande generation kommer kräva måste vi välkomna nya aktörer och nya sätt att tillhandahålla kvalitativ välfärd. Då skapas både fler jobb och bättre välfärdstjänster för brukare och patienter.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna