För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Här kan du få hjälp med export - 10 tips

Publicerad 23 dec 2015
Svårt att hitta rätt i exportdjungeln? Många aktörer är villiga att hjälpa till. Här är några av de största.
Export företag - 10 tips

1. Almi

Almi Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas. Almi erbjuder ett exportlån som riktar sig till små- och medelstora företag med exportsatsningar. Exportlånet är ett resultat av samarbetet mellan Almi, SEK, EKN, Business Sweden och Swedfund. almi.se

2. Business Sweden

Ägs av staten och näringslivet. Med 400 medarbetare i 57 länder är uppgiften att på olika sätt stödja mindre företag med potential att växa sig starka på utländska marknader genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Den kostnadsfria tjänsten Steps to Export är en start för företagare som vill exportera. business-sweden.se

3. EKN

Exportkreditnämnden har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. ekn.se

4. Enterprise Europe Network

De erbjuder kostnadsfria tjänster och kan bistå i alla skeden av din export- eller importsatsning. Tack vare 600 regionala kontor i ett 50-tal länder kan de effektivt hjälpa företag med internationalisering. I Stockholm är Företagarna värdorganisation för Enterprise Europe Network, men det svenska nätverket finns på många orter i landet och hjälper alla små och medelstora företag. enterpriseeurope.se

5. Exporttjänsteföretagen

Branschförening vars exportkonsulter hjälper svenska företag med internationell tillväxt genom professionell rådgivning och operativ hjälp. exporttjanster.se

6. Kommerskollegium

Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Arbetar för en fri öppen handel både inom och utanför EU. Är även ombud för SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. kommers.se

7. SEK

Svensk Exportkredit är en oberoende aktör vars uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. sek.se

8. Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Swedish Foreign Trade Association jobbar för ett exportfrämjande Sverige. På deras hemsida finns en exporthjälpsguide med länkar. utrikeshandelsforeningen.se

9. Sveriges Handelskamrar

Sveriges elva regionala handelskamrar ingår i ett internationellt nätverk med 12 000 handelskamrar runt om i världen, vilket utnyttjas för att främja företagande och förmedla affärskontakter. sverigeshandelskamrar.se

10. Tillväxtverket

Statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Erbjuder bland annat genom Enterprise Europe Network rådgivning och stöd till företag att hitta nya affärssamarbeten internationellt. Under hösten 2015 kan företag åter ansöka om så kallade tillväxtcheckar hos Tillväxtverket.

Stödet har varit under översyn och efter viss revidering blir det nu fortsatt möjligt att söka bidrag för förberedelse för internationalisering, vilket ger små företag möjlighet att köpa extern kompetens för att snabbare nå nya marknader. Den tidigare möjligheten att söka stöd även för produktutveckling försvinner med det nya programmet.
tillvaxtverket.se

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna