headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Sysselsättning bransch utlandsfödda

Här är branscherna med störst andel sysselsatta födda utanför Sverige

Veckans fakta tar upp vilka branscher som har störst andel sysselsätta som är utlandsfödda.

 15 procent av de förvärvsarbetande är födda utanför Sverige. De flesta hittar sina jobb inom hotell- och restaurang eller inom rese, bevaknings, fastighetsservice eller kontorstjänster. Många arbetar också med forskning och utveckling.

Färre arbetar däremot med utvinning av mineral eller jordbruk, skogsbruk och fiske.

Källa: SCB, RAMS

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap