För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Många företagare har framfört att de mött en besvärlig och krånglig hantering gällande bygglovsärenden hos Mjölby kommun

Publicerad 16 jan 2024
I flera fall har det lett till att man gett upp planerna på att bygga.För att möta förvaltningen med hårda exempel på erfarenheter behöver vi er hjälp.

Vår plan är att sammanställa exempel ur verkligheten och skapa en handlingsplan för en åtgärd.
Vi, tillsammans med vår förenklingsexpert Erik Östman, begär därefter ett möte med politik och förvaltning där vi framför konkreta argument baserade på era erfarenheter.
Målet är att få i gång en utbildning av förvaltningarna likt den som bedrevs 2015 med benämningen ”Förenkla helt enkelt”.

 Om ni har erfarenhet som stämmer med vår beskrivning så besvara nedan enkät med en beskrivning av ert fall.

Alternativt så hör ni av er via telefon till Bengt Liljedahl, kassör och kontaktperson i detta fall i Företagarna Mjölby som då sammanställer Ert samtal, så tar vi det den vägen. Bengt nås på telefon 070-665 27 29

Sista datum för att besvara enkäten är 16 februari 2024

Enkät Företagarna Mjölby

1. Beskrivning av planerat byggprojekt

2. Interaktion med bygglovshandläggare

Har ni ansökt/varit i kontakt med byggnadskontoret om bygglov för det aktuella projektet?

3. Påverkan på planer och beslut

4. Övriga kommentarer och förslag

5. Kontaktinformation för eventuell uppföljning

Önskad metod för uppföljning
Medlem i Företagarna?
villkor för personuppgifter

Företagarna Mjölbys behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i enkäten. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande enkäter och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är dom du svarar på: Beskrivning av planerat byggprojekt, Interaktion med bygglovshandläggare, Påverkan på planer och beslut, Övriga kommentarer och förslag, Kontaktinformation för eventuell uppföljning

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra enkäten och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig inegritet för lämnande av uppgifterna.

Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Mjölby. Du har även rätt att klaga på Företagarna Mjölbys behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Mjölby, som ni når genom att maila till annie.andersson@foretagarna.se 

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr. 08 406 17 41.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Taggar
Fler nyheter från Företagarna