podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

656 Jobbskapare, välfärdsbyggare och samhällsbärare

Publicerad 1 sep 2022
Här är vi. Vi 35 656 av Sveriges 500 000 företagare som har valt att starta, driva och utveckla våra företag i Östergötland.

Här i länet har vi valt att bosätta oss med våra familjer. Vi har inte flyttat. Vi finns här. Här har vi valt att investera våra pengar och vår tid, här låter vi våra företag växa och här är vi jobbskapare. Vi skapar arbetstillfällen som blir skatteintäkter och möjliggör att Östergötland och alla dess kommuner kan erbjuda offentlig service till medborgarna. Vi är välfärdsbyggare. Här har vi som valt en annan väg, än den trygga arbetsformen anställning, valt att satsa. Vi som riskerar allt vi har för något vi brinner och tror på. Vi som får saker att hända och som får drömmar att gå i uppfyllelse. Vi som ser till att du kan serva bilen, besöka en restaurang, klippa håret och köpa lokalproducerade produkter och tjänster. Vi är samhällsbärare. Vi som inte är vana att få semester, vi som jobbar när andra är lediga och ibland lediga när andra jobbar. Vi som sliter vårt hår för att administrationen ska bli rätt och kanske fäller en tår av tacksamhet när vi blir erbjudna hjälp, för de flesta av oss har inte stor organisation med en HR- eller ekonomiavdelning. Vi är företagare. Vi är företagare som ska göra vinst. För vinstrika företag är det finaste en kommun kan ha. Det lägger grunden för välfärden.

UNDER 2021 bidrog de, Östergötlands 35 656 småföretag med 74 799 antal jobb. Småföretagen och deras anställda drar dessutom in den största andelen av kommunernas skatteintäkter varje år. Den kommunala välfärden bygger i hög grad på livskraftiga småföretag. De små företagen har stått för fyra av fem nya jobb under de senaste 30 åren, vilket varit helt avgörande för att skapa tillväxt i kommunerna.

Nu behöver vi känna att vi har er på vår sida. Ni som arbetar som tjänstemän med politiska uppdrag, ni har makten att påverka varje dag. Missa inte den chansen Vi behöver er för att ni kan hjälpa oss att bli ännu bättre. Hur undrar ni?

DET ÄR ingen lång eller svår önskelista, men den finns. Håll i er för här kommer den:

• Ha en grundläggande positiv och lösningsinriktad attityd till företagare. Vi är också människor och medborgare.
 
• Jobba för en snabb hantering av bygglov/ LIS-områden/områdesplaner/översiktsplaner. Det möjliggör för oss att förverkliga utbyggnader, planera våra verksamheter och gör så att vi lättare kan satsa rätt.
 
• Anta en småföretagarvänlig upphandlingspolicy. Dela upp kontrakt och ramavtal så att små företag får större möjligheter att lämna anbud
 
• Håll en öppen och välfungerande dialog kring osund konkurrens
 
• Ha en välfungerande tillsyn med avgift baserad på nedlagd tid. Ingångsvärdet i alla kommuner ska vara att inspektörer och handläggare ska hjälpa företagen att göra rätt
 
• Se till att ha en väl fungerande näringslivsavdelning där näringslivsutvecklare, kommunala tjänstemän och politiker alltid arbetar i nära samverkan med näringslivet.
 
TILLSAMMANS ÄR vi starka och tillsammans kan vi hjälpas åt att göra Östergötland, med alla sina kommuner, till Sveriges bästa plats att leva, verka och bo i.
 
KERSTIN GUSTAFSSON, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA FINSPÅNG
TOMAS JANZÉN, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA KINDA/YDRE
ANDER BJÖRCK, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA LINKÖPING
CHRISTINA GYBERG, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA MOTALA/VADSTENA
ÅSA BRAGE, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA MJÖLBY
JESPER LOW, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA NORRKÖPING
MARIA DAHLÉN, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA SÖDERKÖPING
BJÖRN JOHANSSON, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA VALDEMARSVIK
ANNIE WÅRHEM, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA ÅTVIDABERG
Fler nyheter från Företagarna