podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Årets Valberedning hittar rätt person till rätt position

Publicerad 31 maj 2022
Styrelsens sammansättning är avgörande för att föreningens verksamhet ska bli lyckad och allt börjar med en välfungerande valberedning.
Frida Sandin, Marie Ferntoft och Roger Ossmin är Årets Vaberedning 2022. Företagarna Linköpings ordförande Anders Björk fick ta med utmärkelsen hem till Linköping från Företagarnas kongress den 19:e maj i Norrköping

Vi har pratat med trion som under Företagarnas kongress den 19:e maj mottog utmärkelsen Årets Valberedning , Frida Sandin, Marie Ferntoft och Roger Ossmin Företagarna Linköping.

-Valberedningens arbete sägs lägga grunden för en välfungerande styrelse, hur jobbar ni i Linköping?  

-Vi börjar med att kontakta alla i styrelsen för att få återkoppling på hur arbetet fungerat under året och vilka kompetenser som saknats och behöver kompletteras, berättar Frida och Roger.

Att söka rätt kompetenser som kompletterar dem som saknas är viktigt för att få en mångfacetterad styrelse. Linköpings valberedare intervjuar man både nuvarande och de avgående ledamöterna för att få en tydlig bild av vilka luckor som finns att fylla. Vikten av att sedan tillsätta ledamöter som faktiskt har viljan och drivet att engagera sig i styrelseuppdraget betonas av Linköpings valberedning. 

-Syftet med vårt arbete är ju att hitta rätt personer för att styrelsen ska utvecklas. Att komplettera med specifika kompetenser är jätteviktigt. Om vi som valberedning också tänker i termer av jämlikhet, ålder och kulturell mångfald ökar förutsättningarna för en riktigt bra styrelse, förtydligar Marie. 

Som valberedare är det också viktigt att våga vara ärlig med vad uppdraget som ledamot i en styrelse innebär vid nyrekryetering. 

"Jag har många gånger stött på kommenteraren  -Det är inte så mycket jobb, det fixar du!  Om man går in med den föreställningen och sedan visar det sig inte stämma så är det lätt att bli negativt inställd", säger Frida.

-Hitta människor med rätt kompetens,  vilja och engagemang. Då kommer också styrelsen att utvecklas och lyckas. Det finns många intressanta människor men om de inte har tid eller lust så blir det inte bra, fortsätter Frida. 

Styrelsebanken - en lösning med lång hållbarhet 

Valberedningen Linköping har tillsammans ett stort nätverk och har skapat en styrelsebank av möjliga och framtida ledamöter med olika kompetenser. Man har kontaktat personer som kan vara aktuella för styrelseuppdrag och utifrån dennes intresse noterat om uppdrag i styrelese är aktuellt i nutid eller om ett framtida intresse finns. 

-Det ska kännas lite VIP för dem som är med i styrelsebanken och det underlättar för oss i valberedningen. Dels finns det möjlighet att själv anmäla intresse och dels lägger vi in personer som tackat nej nu men som kan tänka sig att vara med framöver. Vi har marknadsfört styrelsebanken på event och på  Företagarna Linköpings Facebooksida, säger Marie. 

"Genom styrelsebanken underlättas kommande års valberedningsarbete", berättar Roger.

Valet av valberedning minst lika viktigt

Frida, Roger och Marie har alla varit verksamma inom näringslivet under många år och har ett stort engagemang för företagande och nätverk. En nyckel för att lyckas med uppdraget som valberedare är enligt dem att förstå vikten av uppdraget. 

-Att jobba med valberedningen är ett jätteviktigt arbete. Vårt arbete lägger grunden för föreningens arbete. Det är därför viktigt att även du som valberedare VILL vara det och inte  bara ställer upp för att vara schysst, det blir aldrig bra, säger Frida.

Linköpings valberedning uppmanar styrelser att bjuda in sina valberedningar till sina styrelsemöten. Dels för att förstå vad som krävs av kommande styrelse och dels för att valberedningen ska känna delaktighet och uppskattning.  Antalet valberedare bör vara minst  tre och gruppen betonar att samma personer inte ska ha uppdraget för länge. Det är också en fördel om valberedningen har helt olika nätverk.

Att valberedningens nätverk ser olika ut och att de alla tre är utåtriktade upplever valberedningen som gruppens styrka. 

 

"Inom valberedningsgruppen har vi ett öppet klimat vilket gör att man kan disskutera styrelsekandidater utan omskrivningar emellan varandra",  avslutar Marie. 

 

 

Åtta handfasta tips från valberedningen Linköping till dig som vill lyckas med ditt uppdrag

  • Ta reda på vilka behov och kompetenser som efterfrågas i sittande styrelse.
  • Spåna tillsammans fram lämpliga kandidater.
  • Tänk kompetens, jämlikhet, ålder, mångfald.
  • Våga ta in personer som inte bara tillför kompetens utan som också är prestigelösa, modiga och vågar stå upp för olika perspektiv, tankar och idéer.
  • Gör en ringlista och fördela ansvar på alla i valberedningen att ringa.  Sätt en deadline när det ska vara klart. 
  • Var väl förberedd när du ringer och ha gärna ett tal-manus med viktig info som du kan bocka av.
  • Var ärlig med att det kommer att kräva tid, engagemang och arbete men att det också ger väldigt mycket tillbaka att arbeta i styrelsen.
  • Ha färdig information att mejla ut till kandidaten och ge dem betänketid, boka också en tid då du återkommer för besked. 

-Fantastiskt bra jobbat alla tre och tack för alla goda råd, lycka till i ert fortsatta uppdrag framåt! 

 

Fler nyheter från Företagarna