headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Frukostmöte hos Stora Coop Garnisonen

30 jan 2020
Coop Butiker & Stormarknader (CBS) vill ta några kliv framåt i Linköping och därför arrangerade de ett frukostmöte i på Stora Coop Garnisonen den 29 januari.

Bland de som hade bjudits in kan nämnas politiker i kommunen, fastighetsägare, matproducenter och restaurangföretagare.

Frukostmötet inleddes med Coops etableringschef Anders Rovér höll en spaning kring handelstrender, vad vi kan förvänta oss av framtidens matbutik och hur dessa butiker kan bidra till hållbara, levande och trygga städer.

Den största delen av programmet utgjordes av en paneldiskussion om hur handelns förändring (inte minst i ljuset av digitaliseringen som ger möjligheter för producenter att sälja direkt till konsument) här och nu men också på sikt påverkar stadsutvecklingen och butikernas lokaliseringsarbete.

Frågor som vi diskuterade, att en tydlig trend är att befolkningen i landets stadskärnor växer och kontorslägena i mitten av staden är heta. I kombination med en ökad andel tjänster i konsumtionen talar detta för att det finns goda möjligheter att utveckla handel i stadskärnorna. Vi i panelen konstaterade att det behövs en tydlig strategisk plan för att få samhällsbärande funktioner att samverka.

Vi konstaterade också att för att attrahera framtidens handlare behöver kommunerna ha tydliga mål och visioner och fastighetsägarna erbjuda rätt villkor. Det finns med andra ord all anledning för politiker och fastighetsägare att fundera över hur handelns frågor hanteras och hur strategin för att behålla en levande handel ser ut.

Frukostmötet hölls i butiken och kunderna som var där fick även de lite extra kunskap på vägen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap