podcast news play företagaren I media förmån faq

Debatt: Når Örebro läns mål om ett förbättrat företagsklimat fram?

Förbättrat företagsklimat är ett av de stora målen i Örebro län. Men dagsfärska rapporter från Näringslivets regelnämnd (NNR) vittnar om en helt annan verklighet än den som eftersträvas.                                                                           - Trots att vi har samma regelverk i Sverige så visar undersökningarna att det finns stora skillnader i kommunerna, säger August Liljeqvist, expert på Näringslivets Regelnämnd (NNR).
Publicerad 12 mar 2021
Foto: Shutterstock

Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt för tillväxten och företagsklimatet. Det skriver August Liljeqvist, rapportförfattare, Näringslivets regelnämnd, Karl Hulterström, regionchef, Svenskt Näringsliv, Örebro län, Eva Cooper, regionchef, Företagarna Örebro, Sara Anderson, regionansvarig, Visita Mellersta, Peter Sörman, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Mittnord, Per Willén, ordförande, LRF Örebro, i en insändare till Nerikes Allehanda. 

Stora skillnader i länet

Att göra det enkelt och smärtfritt för företagare att följa de regler som finns skiljer sig anmärkningsvärt från kommun till kommun visar en granskning från Näringslivets Regelnämnd, NNR. I de livsmedelskontroller som gjordes framkom det att en tredjedel av kommunernas livsmedelsinspektörer uppgav sig vara säkra på att inget tydligt näringslivsfrämjande arbete bedrivs. Degerfors är den enda kommunen i Örebro län där handläggarna inom både livsmedelskontroll och Serveringstillstånd arbetar utifrån kommunens näringslivsfrämjande policy. 

Besluten dröjer

I granskningen fann man även att handläggningstiderna för bygglov kan variera med tio veckor för ett identiskt ärende och avgiften, planavgift tillsammans med bygglovsavgift, med hela 234 117 kr. För ett serveringstillstånd kan en restaurang i en kommun få vänta 11 veckor längre än i en annan kommun. 

Runt 60 procent av de svarande kommunerna i hela Sverige är säkra på att ingen arbetstid går förlorad för företagaren, varken före under eller efter ett kontrollbesök. Kommunens kontrollfunktioner är en del av kommunens samspel med näringslivet och påverkar förstås hela företagsklimatet.

Försvårar etablering och tillväxt

Vidare visar granskningen på stora skillnader i Örebros kommuner när det kommer till hjälp vid nyetableringar. Hela 70 procent av kommunerna i Örebro kan inte lämna ett besked om totaltkostnaderna för nödvändiga tillstånd vid första kontakt med kommunen. Något som försvårar etableringar, tid är nämligen pengar och kostnader för lokaler, personal och varor pausar inte bara för att besluten dröjer hos kommunerna.

Måste effektivisera under och efter coronakrisen

Om Örebros kommuner önskar uppnå ett gott företagsklimat under och efter coronakrisen måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras.
- Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen och därmed kommunernas skatteintäkter positivt, säger Företagarnas regionchef Örebro, Eva Cooper.

Läs rapporterna här.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.