headphones newspaper video-player

Debatt: Låt inte staten överge sin post!

Nedmonteringen av Postnord behöver stoppas. I länets minsta kommuner ser vi redan effekterna av postens neddragningar.
Publicerad 23 mar 2021

Samhället är i omvandling, och så gäller även hur vi kommunicerar. Förändringen går dock långsamt och vi befinner oss nu mellan två paradigm. Även om internet helt gjort om förutsättningarna för såväl handel och bankärenden som för hur vi skickar meddelanden till varandra så är behovet av ett fungerande nationellt postväsende för fysiska paket och brev fortfarande stort, skriver regionchef Eva Cooper och Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat, Företagarna, i en debattartikel på ÖrebroKuriren.se.

Endast 44 % utanför tätorterna har tillgång till fiber

Detta är extra sant på de delar av landsbygden där utbyggnaden av bredband och fiber fortfarande brister, men problemen finns i de flesta delar av landet. I Örebro län har 86 procent tillgång till fiber, men utanför tätorterna är det endast 44 procent. Staten har alltså ett stort ansvar i att upprätthålla ett väl fungerande postväsende.

Nedmontering av postnord

Trots det sker nedmonteringen av Postnords uppdrag steg för steg i marschtakt. Regeringen aviserade nyligen att de vill sänka kravet på att 95 procent av inrikes brev ska delas ut inom två dagar till att 85 procent ska göra det. 

Att inte ha tillgång till postservice kan vara en avgörande faktor som stoppar entreprenören från företagsetablering eller fortsatt verksamhet. 

Försvårar för entreprenörer

Företag behöver tillförlitligt kunna skicka och ta emot brev snabbt eftersom det finns en förväntan hos myndigheter, kunder och leverantörer att företagen ska kommunicera skyndsamt. Redan idag är osäkerhet förknippat med postutdelningen en försvårande faktor. 

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor