headphones newspaper video-player

Debatt: "Viktigt att Region Örebro län handlar av lokala företagare"

I närmare ett år har många företagare i länet kämpat för att hålla sina verksamheter vid liv under pandemin. Region Örebro län påstår sig vilja förbättra företagsklimatet men missar en viktig poäng:                                         - Det är hög tid att tjänstemän och politiker i Region Örebro inser att hur de handlar kommer att påverka företagens överlevnad i länet, säger Eva Cooper.
Publicerad 19 jan 2021
Foto: Shutterstock

I en insändare till Örebro Kuriren påpekar Eva Cooper, regionchef, Företagarna Örebro och Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna, hur viktigt det är att Region Örebro län handlar av de lokala småföretagen i krisen. 

Varje år upphandlar regionen varor och tjänster för miljontals kronor. Det finns mängder av verksamheter som är beroende av inköp från den offentliga sektorn, inte minst under pandemin.
- Det är därför hög tid att tjänstemän och politiker i Region Örebro inser att hur de handlar kommer att påverka hur företagsklimatet i regionen ser ut framöver, säger Eva Cooper.

 2019 låg Region Örebros totala inköp av verksamhet från privata företag och vårdgivare på 12,7 procent, som andel av verksamhetens totala kostnader, enligt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Vilket motsvarar en ökning med 2,9 procentenheter sedan 2015.
- Det är bra men borde kunna bli ännu bättre, förklarar Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor