headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Hur räddar vi en generation unga från långvarig arbetslöshet?

Det finns nu en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?
Publicerad 5 okt 2020

Antalet personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen har varit betydligt högre än förra året, färre inskrivna arbetssökande gått till arbete och ungdomsarbetslösheten ligger nu på hela trettio procent. Situationen i Örebro län kommer vara fortsatt ansträngd under hösten. För verksamheter inom hotell, konferens och restaurang kvarstår restriktioner och dessutom kan besökstrycket i länet antas fortsätta minska då den stora semesterperioden nu är avslutad. 

"Vi ser en ökande arbetslöshet bland unga över hela Örebro län."

Historiskt sett har det varit unga som under ekonomiska kriser och perioder med ökande arbetslöshet drabbats snabbare och hårdare. Det finns nu en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Skriver Eva Cooper, regionchef Företagarna Örebro län, och Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv Örebro län.

Läs hela artikeln här!

Företagarna Örebro län och Svenskt Näringsliv Örebro län samlar därför riksdagspartierna toppnamn till en debatt, något som vi gör i samarbete med Nerikes Allehanda så att så många som möjligt kan ta del av vad politikerna vill göra för att återhämtningen efter krisen ska gå undan.

Se debatten den 5 oktober kl 12.00

Sändningen sker på na.se

Debatten är bara en av alla de saker vi arbetar med för att fortsätta kämpa för ett län med fler växande och framgångsrika företag. Företagare är både samhällsbärare, jobbskapare och välfärdsbyggare och när de mår bra, då mår Örebro län bra.

Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen