podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Samarbeten blev vägen framåt för Älvsbyföretaget

Publicerad 2 jul 2022
Redan i sjunde klass växtes intresset att verka inom byggbranschen för Erik Norén. Genom en praktikplats hos byggentreprenören VTAB fick Erik chansen att testa på byggyrket och följande somrar och lov tillbringade han hos företaget.
Erik Norén tillsammans med nästa generation byggare

Gymnasievalet var lätt för Erik, det var byggprogrammet som var vägen framåt. Genom detta fick han anställning både under och efter lärlingstiden hos sin tidigare arbetsgivare VTAB.

Erik var 26 år när han bestämde sig för att starta eget företag. Anledningen till att stå på egna ben var framför allt nyfikenhet men också möjligheten att själv kunna planera sitt arbete. År 2000 startade Erik Noren Bygg AB.

Företagets tillväxt

Erik Noren Bygg  AB var ett fint tillväxtbolag och på 11 år gick man från en till 15 anställda.  Företaget genomförda bland annat större byggprojekt såsom 146 lägenheter i Luleå men också riktigt minnesvärda projekt som Storforsens kyrka som byggdes 2005.

Företagare som har tillväxt i sina bolag får sällan mindre att göra. För att hinna med privatliv och fritidsintressen bestämde sig Erik för att byta strategi i bolaget. Istället för att växa än mer ensam valde han att ta in underentreprenörer och hittade snart många nya samarbeten.

Samarbete över företagsgränserna ger mervärden

Erik ser samarbeten mellan mindre företag som ett sätt att samarbeta för att verka som ett storbolag och kunna ta uppdrag som annars hade varit svåra att genomföra ensam.

-Samarbeten är glädjande och en framtida möjlighet för företagen i Älvsbyn under den pågående och växande byggboomen, säger Erikl. 

Företaget monterar idag även Tordalshus ute i Norrbotten, bland annat i Kåbdalis och i Storklinten. Man har även köpt in en grävmaskin för att kunna gräva grunder.

Under åren har Erik tillsammans och hans fru byggt vidare på det gemensamma växande intresset att renovera äldre byggnader för uthyrning.

-Vi har köpt Lövgrensvillan vid Lomtjärnsparken och börjat förvandla huset och tomten. Idag är framförhållningen på arbeten upp till ett år. Att göra projekt tillsammans är fantastiskt roligt, säger Erik.

Byggboom ger framtidstro

Att det råder byggboom i Norrbotten råder ingen tvekan om och det skapar ringar på vattnet. Framtidstron sprids bland entreprenörer och kommuner som aldrig förut.  Inom byggbranschen ser man tydligt hur priser går upp på hus och fastigheter.

- Det är viktigt att bankerna ger möjligheter att låna ut till nya hus och ombyggnationer, säger Erik.

Som exempel nämner Erik det nya industriområdet i Älvsbyn som är en framtidssatsning.

-Den här typen av satsningar skapar arbetstillfällen och bygger på framtidstron, säger Erik.

Framtiden för Norrbotten ser ljus ut och så även för Erik Noren Bygg AB.

-Om fem år tar vi större jobb och samarbetar ännu mer med andra byggfirmor. Dessutom blir yngste sonen färdig med byggymnasiet och börjar förhoppningsvis arbeta i företaget.

Vi tackar Erik för pratstunden och önskar honom och er en riktigt härlig sommar!

//Bill Nilsson, Företagarna Älvsbyn

 

 

 

 

Fler nyheter från Företagarna