podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagarna i Södermanlands ser ljusare på framtiden

Publicerad 18 jun 2021
Södermanlands län småföretag är fortsatt positiva och har, trots en avmattning de tre senaste åren, landets näst högsta konjunktur. Inför det kommande året är företagarna mycket positiva och nästan 8 av 10 ser goda möjligheter att växa. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Södermanlands län och riket 1995–2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige är nu på en negativ nivå, men som ett av endast sex län är den i Södermanlands län positiv. I fjol förväntade sig företagarna här en nedgång till nettotalet -43 men trots en minskning, blev årets resultat 21. Samtidigt är det stora skillnader inom länet där Nyköping och Oxelösund har högst nettotal medan Eskilstuna har det lägsta.

– Småföretagsbarometern bekräftar att länets småföretag drabbats hårt av pandemin och restriktioner, även om länet ligger näst högst i landet. Av länet tre regioner är det region Eskilstuna som drabbats hårdast. Trots att många av företagen har haft ett tufft år finns även en kraft, optimism och framtidstro. Företagen i Södermanland upplever bäst möjligheter för expansion i hela landet. Men det kommer krävas uthållighet i stöd och tålamod med anstånd för att rädda företag och jobb i de mest drabbade branscherna. Viktigt att tänka på att det är i dessa branscher många unga får sitt första jobb och de här företagen är därför viktiga som väg in på arbetsmarknaden, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Södermanland. 

Åter positiv utveckling för sysselsättningen

Efter fjolårets negativa tillväxt i sysselsättningen är den åter på en positiv nivå Södermanlands län. Totalt har 14 procent av företagen ökat sin personalstyrka medan 13 procent minskat den. Inför nästa år tror man på en fortsatt positiv tillväxt. Samtidigt som fler företags orderingång ökat i år jämfört med i fjol (36 respektive 33 procent) har nästan fyra av tio (38 procent) tackat nej till order det senaste året. Det är något fler än riksgenomsnittets 33 procent. Främsta orsaken är även i år att man redan har mer att göra än vad man hinner med, vilket 58 procent angav. Detta visar att det fortsatt finns utmaningar med kapacitetsbrist i företagen.

Fortsatt lönsamhetstillväxt men brist på personal med rätt kompetens är ett växande hinder

Tillväxttakten för lönsamheten har i år stabiliserats och nettotalet är fortsatt positivt. Bland länets företag tror 46 procent på en högre lönsamhet medan 9 procent tror att den blir lägre under det kommande året. Trots en svagare arbetsmarknad har bristen på medarbetare ökat som tillväxthinder, från 30 procent i fjol till 47 procent i år. Det är också långt över riksgenomsnittets 30 procent. Problemen med kompetensbrist i länet fortsätter därmed att vara betydande.

– Vi har positiva företagare som vill expandera och upplever att morgondagen blir lite bättre. Jobben skapas i de mindre bolagen och det behövs mer stöd för att man ska våga investera och framförallt anställa. Viljan finns men de flesta är starkt påverkade av pandemin. Att ge stimulanser till de många mindre bolagen är sannolikt rätt medicin om man vill få igång sysselsättningen, säger Christine Blomqvist Gyllby, Megs kök och Trevligt.

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.


[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna