podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Avmattad konjunktur bland småföretagarna i Uppsala län, men optimism för framtiden finns

Publicerad 18 jun 2021
För tredje året i rad backade förväntningarna på konjunkturen hos länets småföretagare men är ändå på en positiv nivå. Inför nästa år tror man att det vänder uppåt igen och sju av tio företagare i Uppsala län upplever goda möjligheter att växa framöver. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Uppsala län och riket 1995–2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn[1] för hela Sverige ligger nu på en negativ nivå men som ett av endast sex län är det positivt för Uppsala. Nedgången blev betydligt mindre än företagarna i länet befarat. Prognosen var ett nettotal på -39 men blev i år i stället 10. Det innebär att länet placerar sig över rikssnittet (-15).

– Småföretagsbarometern bekräftar att länets småföretag drabbats hårt av pandemin och restriktioner, även om länet klarat sig bättre än riksgenomsnittet. Trots att många av företagen har haft ett tufft år finns även en kraft, optimism och framtidstro. Men det kommer krävas uthållighet i stöd och anstånd för att rädda företag och jobb i de branscher som drabbats hårdast. Vi ska komma ihåg att det är i dessa branscher många unga får sitt första jobb och de här företagen är därför viktiga som väg in på arbetsmarknaden, säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Uppsala. 

Lägre tillväxttakt för sysselsättning och orderingång

Totalt har 13 procent av småföretagen i länet ökat sin personalstyrka under det senaste året medan 20 procent minskat den. Det innebär att sysselsättningstillväxten är på en negativ nivå. Småföretagen ser dock ljust på det kommande året och därmed en ökad tillväxttakt i sysselsättningen. Tillväxttakten i företagens orderutveckling har minskat för tredje året i rad. Trots det har 35 procent av dem tackat nej till order. Främsta orsaken är att man redan har tillräckligt att göra, det uppger hela 64 procent av företagarna, en ökning från 56 procent i fjol och högre än rikssnittets 51 procent.

– Under det senaste året har stigande arbetslöshet slagit hårt, inte minst mot ungdomar. Drabbade företag är i en ansträngd och likviditetspåverkad tuff situation. Det positiva är alla goda initiativ som växt fram, exempelvis genomlysning av affärsmodeller, företag som ställt om verksamheten, tänkt nytt och anpassat utifrån situationen idag och mer långsiktigt. Vi ser även att viljan till utveckling mot ökad hållbarhet i företagandet i ett bredare perspektiv, inte bara miljöpåverkan tagit fart. I Uppsala län finns en stor kunskapsbank och med god kraft och vilja ger det bra förutsättningar för fortsatt utveckling hos länets företag, säger Daniel Persson, företagschef Swedbank Uppsala/Uppland.

Fortsatt lönsamhetstillväxt och goda möjligheter att växa framöver

Lönsamheten har mattats något under det senaste året och 33 procent av företagen upplever att den ökat medan 28 procent upplever att den försämrats. Inför nästa år förväntar sig dock 40 procent en ökning och endast 7 procent att lönsamheten minskar.

Nästan sju av tio företag (69 procent) i länet anser att de har goda utsikter att växa på sikt, vilket är något fler än rikssnittets 67 procent. Svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens är fortsatt det största tillväxthindret för länets småföretag, vilket 41 procent svarade. Motsvarade siffra i fjol var 29 och riksgenomsnittet är 30 procent. Samtidigt anger 16 procent att orsaken är tuff konkurrens.

– Rapporten bekräftar det vi hör i dialogen med andra företagare i Uppsala. Det finns god kämparglöd, optimismen och framåtandan är verkligen påtaglig. Vaccinet ändrar radikalt möjligheter för ett öppnare samhälle och vi hoppas att den effekten håller i sig, även efter sommaren. Företagens återhämtning är väldigt beroende av kompetensförsörjningen så nu behövs lyhördhet för företagens specifika behov och snabba nya utbildningsinsatser. Uppsala behöver även bli bättre på att attrahera externt kapital till våra växande företag, för att säkra tillväxten, vi behöver alla hjälpas åt nu, säger Monica Hedberg, Monica Hedberg Invest AB & Asynjor AB 

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.


[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fler nyheter från Företagarna