headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Nyköpings kommun stöttar näringslivet♥

Nyköpings Kommun inför nu ett första lokalt stödpaket till företagen i kommunen på grund av den hårt pressade situationen i samband med Coronapandemin. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap