headphones newspaper video-player

Lansering av Småföretagsbarometern Västmanland 2020

Coronapandemin har slagit hårt mot länets företagare vilket årets Småföretagsbarometer för Västmanlands län bekräftar. Länet placerar sig längst ner i jämförelsetabellen mellan Sveriges län.
Publicerad 12 jun 2020

Om detta och mycket annat berättade Företagarna Stockholm-Mälardalens regionchef, Thomas Byström vid en pressträff hos företaget Salladsmagasinet, i Västerås. Medverkade gjorde även Ulrika Grönberg, Företagschef på Swedbank Västerås, Thomas Gislerud, ordförande, Företagarna Västerås samt Niklas Bussert och Mattias Lindh, ägare av Salladsmagasinet.

Konjunkturen bland småföretagarna i Västmanlands läns har gått kraftigt nedåt i år och länet ligger fortsatt sist bland samtliga län i Sverige. Tillväxten i sysselsättning, omsättning och lönsamhet har dock ökat under det senaste året. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn i Västmanlands län har gått ner tre år i rad, årets nedgång blev mycket stor, från nettotalet 22 i fjol till 9 i år, vilket dessutom är klart under riksgenomsnittets 37. Förväntningarna inför de kommande 12 månaderna är att nettotalet ska fortsätta nedåt till -66. Konjunkturindikatorn skulle då hamna på en historiskt låg nivå. Motsvarande utveckling för rikssnittet är ett förväntat nettotal på -20.

Rådande pandemi har slagit kraftigt mot Västmanlands småföretagare, vilket präglar svaren i årets Småföretagsbarometer. De kommande tolv månaderna kommer att bli en prövning för många och därför är det viktigare än någonsin att såväl politiker som tjänstemän i kommuner och regioner fortsätter att göra allt i sin makt för att stödja Västmanlands jobb- och välfärdsskapare. Faktum kvarstår; 4 av 5 jobb skapas i små- och medelstora företag och de står för den största delen av länets skatteintäkter. Utan dessa stannar Västmanland, säger Thomas Byström, regionchef, Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Såväl tillväxten inom sysselsättning, omsättning och lönsamhet har gått upp. Totalt har 14 procent av länets företagare ökat sin personalstyrka och 37 procent har ökat omsättningen. Däremot backade orderingången, 25 procent av företagen har haft en ökad orderingång, medan 27 procent uppger att den minskat. Förväntningarna för orderutvecklingen det kommande året påverkas av coronakrisen. Endast tolv procent av företagen tror att orderingången kommer att öka, medan 51 procent förväntar sig att den minskar. Samtidigt har en tredjedel (29 procent) av länets företagare tackat nej till order. Främsta orsaken är att de har mer att göra än de hinner med.

Förbättrad lönsamhet men framtiden osäker på grund av coronakrisen
Lönsamhetstillväxten har ökat lite i länet, och ligger nu strax över riksgenomsnittet. Inför de kommande tolv månaderna förväntar sig företagarna dock en kraftig nedgång. Förväntningarna på utvecklingen framöver speglar en stor osäkerhet om vilka effekter den pågående coronapandemin kommer att ha för svenska småföretag på sikt. Det rådande läget har skapat stora och rörelsen nedåt i lönsamheten är tecken på hur länets småföretag påverkas av detta. 

Trots hinder och utmaningar uppger nio av tio småföretagare i Västmanlands län att de vill växa.

Ta de av rapporten i sin helhet här!

Fler nyheter från Företagarna

Synliggör offentliga affärsmöjligheter

Med tydligare information om var, när och hur kommuner vill köpa in sina varor och tjänster kan fler företag vara med och konkurrera på den offentliga mångmiljardmarknaden.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter