För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna oroliga för Sydostlänken

Publicerad 20 mar 2024
Företagarna i Blekinge och Kronoberg har medlemmar varav många är underleverantörer till större industrier i Blekinge, Skåne och Småland. Dessa kommer att drabbas hårt om det blir nedskärningar i dessa industrier, vilket befaras kan hända om Sydostlänken blir försenad eller i värsta fall inte byggs alls.

Sydostlänken är viktig både lokalt, regionalt och nationellt.

Lokalt viktig för att Volvo Olofström, IKEA och andra stora industrier ska kunna fortsätta och ges möjligheter att öka sina leveranser till och från kunder och leverantörer både i Sverige och på export. 
Det kommer skapas möjligheter för fler lokala företag att göra satsning både inom produktion och logistik för lokal samt exportmarknad.

Regionalt viktig för att Blekinges företag ges fler logistikmöjligheter för att utveckla tillförsel av råvaror och leveranser av sina produkter till andra delar av landet och på export.

Nationellt viktig för att skapa ett stabilt järnvägsnät med flera möjligheter att styra trafiken och avlasta andra flaskhalsar. Knyta ihop flöde av stora godsmängder och säkra stabilitet från övriga landet till hamnar i Blekinge för export ut i världen.

Med Nato-inträdet kommer det att krävas utbyggd infrastruktur där Sydostlänken kommer att vara mycket viktig både för transport av materiel och personal.

Blekinges hamnar kommer att få en enormt viktig del i framtida satsningar för vår region och stora delar av södra Sverige nu när mer och mer gods fraktas över Östersjön och vidare ut i världen, så då måste bättre infrastruktur till.

Med Sydostlänken som den enskilt viktigaste satsningen för befolkningen, småföretagen och industrin ser vi inga alternativ utan att fortsätta projektering i dagens takt så att bygget kan börja så fort som möjligt, helst innan dagens tidsplan.

Tyvärr har Trafikverket valt att pausa upphandlingar med mera tills regeringsbeslut kommer, vilket inte får försena projektet. Det kan vara förödande om byggstarten 2028 förändras.

Med stor enighet i länet och angränsande län från landshövdingar, politiker, försvarsmakt och företag ser Företagarna Blekinge detta projekt som den absolut viktigaste satsningen som gjorts i Blekinge på många decennier.

Så vi uppmanar beslutande politiker att inte försena detta projekt mer än vad som redan gjorts.

Sydostlänken är en satsning som är viktig för hela Blekinge och södra Sveriges industri, småföretag och befolkning.

Vi uppmanar nu regeringen att fullfölja detta projekt med full kraft.

"Vi ser framför oss ett blomstrande näringsliv i anslutning till Sydostlänken där befintliga och nya företag kan växa med denna viktiga satsning."

Fler nyheter från Företagarna