För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Smålandslunch i Ljungby

Publicerad 11 sep 2023
På temat "Vikten av finansiering för små och medelstora företag genomfördes höstens första Smålandslunch i Ljungby.

Små och medelstora företag (SMF) utgör ryggraden i de flesta ekonomier världen över. De genererar sysselsättning, stimulerar innovation och bidrar till ekonomisk tillväxt. För att dessa företag ska kunna blomstra och utvecklas krävs dock en väl fungerande finansieringsstruktur. Företagarna arbetar aktivt med att driva dessa frågor framåt. Ta gärna en titt i vår Finansieringsrapporten 2023, https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2023/finansieringsrapporten-2023/ .

Vi lyfte fram några punkter som är viktiga för våra medlemmar och som också genererade spännande diskussioner vi lunchen.

  1. Tillväxt och Utveckling

En tillgänglig och mångfacetterad finansiering möjliggör för SMF att investera i sin verksamhet och ge dem möjlighet att växa. Det kan inkludera expansion till nya marknader, investeringar i forskning och utveckling, samt kapacitetsökningar. Vi, Företagarna, vet att endast 45% av SMF har tillgång till tillräcklig finansiering för att kunna växa på önskat sätt.

  1. Ökad Konkurrenskraft

Tillgång till finansiering ger SMF möjlighet att konkurrera på en bredare front. Det kan inkludera att förbättra produktkvalitet, öka marknadsföringsinsatser eller satsa på att locka kompetent personal.

  1. Innovationsförmåga

Innovation är en nyckelkomponent för framgång i dagens snabbrörliga affärsvärld. Att ha tillgång till finansiella resurser möjliggör SMF att investera i forskning och utveckling samt att testa och implementera nya idéer. Rapporten visar att endast 36% av SMF anser att de har tillräckligt med finansiering för att kunna driva innovation inom sina verksamheter.

  1. Riskhantering

Tillgång till olika finansieringsalternativ ger mindre företag en möjlighet att diversifiera sin ekonomiska exponering och därmed minska riskerna. Detta är särskilt viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet och snabba förändringar på marknaden.

Därför kommer vi att fortsätta arbetar aktivt med att påverka politiken och skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att få tillgång till nödvändig finansiering. Finansiering utgör en kritisk faktor för framgången hos företagen.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna