headphones newspaper video-player

Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Kronoberg

Idag den 10 juni delade Landshövding Maria Arnholm ut priset Årets Företagare och Årets Unga Företagare Kronoberg. Priset Årets Företagare gick till Ulf Åström, LG Produktion AB och Årets Unga Företagare till Jim Rosenvang, JTD Fiber AB.
Publicerad 10 jun 2020
Ulf Åström Årets Företagare Kronoberg 2020 tillsammans med landshövding Maria Arnholm

Motiveringar:

Årets Företagare, Ulf Åström, LG Produktion AB

Årets Företagare har i över 40 år satsat framåt och utvecklats med omvärlden. Med ett starkt samhällsengagemang och en tydlig väg framåt skapar vår företagare en stark vi-känsla på orten och i företaget.

 Företaget har gjort det som många företag i regionen är på väg in i, de visar att en lyckad generationsväxling kan leda till ökad konkurrenskraft på en krävande marknad. Med en tydlig fokusering på kompetensfrågor och investeringar i personalen är man väl rustad för driva företaget framåt i ytterligare generationer.

Årets Företagare Kronoberg Ulf Åström tillsammans med landshövding Maria Arnholm

 Årets Unga Företagare, Jim Rosenvang, JTD Fiber AB 

Vår unga företagare har surfat på konjunktur och utveckling.

Med en väl grundad förståelse för hur ett arbete ska utföras har vår vinnare gått från praktik till teori.

Företaget har genom åren nästlat sig in i både slott och koja och i ett och annat företag.

Dessutom är vinnaren pappa till den digitala motorväg som förbinder Småland och Skåne. 

Årets Unga Företagare Kronoberg Jim Rosenvang

Stort grattis till vinnarna som nu är direktkvalificerade till den stora nationella finalen i Stockholm den 16 oktober och tävlar om Årets Företagare och Årets Unga Företagare Sverige 2020.

 

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor