podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hur påverkas företagen av elkrisen?

Publicerad 24 nov 2022
På ett fullsatt lunchseminarium i Växjö den 21 november med titeln ”El & Energikris – hur påverkas våra företag?” var essensen av det som framkom. Ska vi säkra eltillgången har vi absolut inte råd att hålla på att ställa olika kraftslag mot varandra. Hindren för att bygga ny produktion måste undanröjas nu. Samtidigt måste den befintliga produktionen vi har skalas upp så mycket det går. För näringslivet är situationen allvarlig. . På seminariet, arrangerat av Företagarna Kalmar län och Företagarna Kronoberg tillsammans med Svenskt Näringsliv i Kronoberg, redogjorde experter för det senaste kring frågor såsom bortkoppling och elpriser och företagare gav sin input till politiker och aktörer inom el och energibranschen.

Johan Grip, chefsekonom Företagarna menade att:

– Vi har låga räntor och låg inflation för given under lång tid och inte riktigt tänkt på vad konsekvenserna skulle kunna bli.  Sverige har drivit på hårt för klimatomställning, vilket är jättebra, men inte gjort några konsekvensanalyser för att kunna analysera vad som sker om näringslivet tar budskapet om klimatåtgärder på allvar – och ställer om till el. Men nu ökar krisinsikten. Det kommer att kosta i investeringar framåt.

”Styr-el” är ett begrepp vi nog alla behöver lära oss. Det är nämligen den turordning som bortkopplingen sker om vi skulle komma dithän. Carl Lilliehorn är krisberedskapshandläggare vid Länsstyrelsen och förklarade att styr-el finns för att resten ska fungera, för att undvika att hela landet blir svart. Det är hela ledningar som i så fall kopplas bort om förbrukningen skulle slå i kapacitetstaket, inte enskilda användare - och man får 15 minuters förvarning.

– Prioritetsordningen är att liv och hälsa går först, likaså är mobilnäten viktiga så att man kan slå larm om något händer. Däremot kommer exempelvis tillverkning längre ner. Vi ska också komma ihåg att anledningarna till detta är flera. Sverige är inte i krig men inte heller i fred. Det finns de som vill oss illa.

På plats var även företaget Xylem som har fem fabriker i Europa. Samma frågor om energi och tillgång respektive kostnader är aktuella i alla länderna. De insåg tidigt att hållbarhet snart blir en konkurrensfaktor nästintill lika viktig som pris och startade arbetet tidigt. Idag har de kommit långt på fabriken i Emmaboda, med allt från miljösmart omhändertagande av deponier och energibesparingar till minskat utsläpp av koldioxid. Xylems vd Roger Sandström berättade om hur de förbereder sig inför elbrist och eventuell bortkoppling.

– Hade vi fått en signal om att bortkoppling ska ske en timme före det inträffar, i stället för en kvart, så hade vi kunnat skruva ner vår förbrukning och därmed hjälpa till. Vi optimerar den processen nu och vi tar fram en handlingsplan och övar för att alla ska veta vad man ska göra vid en bortkoppling. Vi gillar inte heller läget, men försöker vara aktiva och samarbeta med kommun, länsstyrelse, elbolag och Svenska kraftnät och försöker göra något åt det hela istället för att gnälla.

Även Bengt-Ove Johansson, vd på Tryckta i Markaryd, ansåg att en kvart är för kort tid för att hinna förbereda sig på en nedstängning. För att kunna stänga ner maskinerna på ett säkert sätt behövs i alla fall en timme, annars riskeras haveri.

– Vi är körda om vi inte får någon ström. Vi har också gjort allt vi kan för att minska vår elförbrukning, det senaste är att investera i solcellsanläggning men tyvärr är reglerna kring solel väl krångliga. Men när det kommer i gång så kommer den att leverera 40 procent av den el vi behöver. Så i värsta scenariot så kör jag företaget till 40 procent.

I den avslutande paneldiskussionen gavs två riksdagsledamöter, Monica Haider (S) och Lars Engsund (M) möjlighet att kommentera det de hört under dagen. De var båda ense om att alla kraftslag behövs – inklusive kärnkraft - och att det behövs både långsiktiga investeringar och kortsiktiga lösningar. Något som bådar gott för framtida energipolitik.

Fler nyheter från Företagarna