podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissutskick till näringslivet i Västervik kommun

Till alla medlemmar i Företagarna Västervik, Företagsgruppen Västervik samt Företagsgruppen i Gamleby med flera.
Publicerad 29 okt 2021

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 26 oktober, 2021, ska förslag till ny VA - taxa 2022 skickas ut på remiss till berörda organisationer.

Syftet med det nya taxeförslaget är enligt VME AB att fördela de nödvändiga kostnaderna på de avgiftsskyldiga baserat på vad som är skäligt och rättvist utifrån nyttan fastigheten har av den allmänna anläggningen. Med det nya taxeförslaget uppfylles de juridiska kraven som finns på kommunala VA-taxor. Förslaget ger en överensstämmelse med lagen om allmänna vattentjänster § 31 ”avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.” Den föreslagna taxeförändringen innebär en omfördelning av avgifterna inom VA - kollektivet och förslaget berör endast konstruktionen och innebär alltså inte förändrad avgiftsnivå för kollektivet som helhet.

I detta informativa PM redovisas nuvarande och förslag på ny VA - konstruktion samt vilka konsekvenser detta kan medföra. Vi ber er särskilt beakta de två sista sidorna som visar hur den nya taxan slår mot olika typer av fastigheter. En- och flerbostadshus samt verksamheter. Vad gäller verksamheterna i VME ABs exempel varierar kostnaderna från - 11% till +25.8%.
Det finns tyvärr ingen räknesnurra för att enkelt räkna ut om den nya taxan innebär en sänkning eller höjning för det egna företaget utan måste räknas ut med hjälp av den inkluderade VA-taxan 2022.

Västervik framåt har åtagit sig att vid intresse anordna en informationsträff med VME AB. Det går också bra att kontakta VME ABs kundservice på miljoenergi@vastervik.se. Oavsett, hoppas vi att ni skickar era svar till stensnas1@me.com, så att vi kan sammanställa ett remiss svar över hur den nya VA - taxan procentuellt slår mot våra företag. Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi för att påverka politikerna att fatta rätt beslut i frågan.

Vi är alla en del av kommunens VA kollektiv men taxeförslagets syfte och slagkraft mot näringslivet måste testas innan antagande av kommunfullmäktige för att säkra våra företags konnkurrenskraft och skattekollektivets bästa.

Alla svar är viktiga - positiva som negativa - och behöver komma oss tillhanda på
stensnas1@me.com innan söndagen den 14 november.

Kommentera gärna hur den nya taxan slår mot just ditt företag.

Med vänliga hälsningar,
Susanne Stackelberg / Ulf Åberg
Företagarna Västervik / Västerviks Företagsgrupp

 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.