podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Enkätundersökning i Kalmar län

Publicerad 19 aug 2021
Vad betyder mångfald för företagare i Kalmar län och hur ser läget och arbetet ut i denna fråga runt om i länet?

Mål och syfte 

Syftet är att vi i Kalmar län ska kartlägga och förhoppningsvis hitta vägar för hur man bästa sätt kan hjälpa dig som företagare att hitta vägar för att du ska kunna tillgodose din verksamhet med relevant kompetens på enklast och bästa sätt och samtidigt främja det viktiga arbetet kring integration och mångfald. 

 

Representerar du som svarar:
1. På en skala 1-5 - Hur viktigt anser du det är att arbeta med mångfald på företaget (ålder, kön, etniskt ursprung m.m.)?
2. På en skala 1-5 - Hur lätt eller svårt är det att jobba med detta idag?

 

Tack för dina svar!

Fler nyheter från Företagarna