headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Covid 19 testerna måste utökas!

Covid 19 har hållit oss alla i ett hårt grepp sedan flera månader tillbaka. Alla är drabbade, inte minst kommunen med minskade skatteintäkter och stenhård press i vård och omsorg. Kommunen har varit aktiv och fattat många bra och snabba beslut för att lindra effekterna. Men vi måste göra mer.
Publicerad 19 maj 2020

Nu, när alla talar om lättnader, är det viktigt att få igång näringsliv och därmed jobb med allt vad det innebär i form av skatteintäkter och investeringar. För att kunna göra detta måste vi analysera skadeläget.

Det är svårt att se skogen för alla träd vad gäller tester. Alla vill hjälpa till, myndigheter, privata företag och forskargrupper men det resulterar i få tester av befolkningen. För närvarande finns det två typer av test på marknaden. - RT-PCR, ett molekulärt test (prov från svalget) som diagnosticerar akut sjukdom och rekommenderas av bl.a WHO. - ”Antikroppstest” som mäter antikroppar etc vilket även går att undersöka med ett snabbtest som tecken på genomgången sjukdom. Båda testerna behövs.

RT-PCR ger resultat mellan dag två och åtta. ”Snabbtest” ger resultat från dag åtta där känsligheten ökar med antalet dagar från insjuknandet. Efter cirka 28 dagar är resultatet upp till 99% säkert. Skillnaden mellan ett molekulärt test och ett snabbtest är att det molekulära ställer stora krav på labb, personal och transporter. Det kostar tid, pengar och det finns många punkter som kan fallera. Snabbtestet är lika för varje prov, tar maximalt 15 minuter att genomföra och är billigare eftersom allt kan genomföras storskaligt av vårdpersonal på plats.

Såväl arbetsgivare som anställda vill bryta isolering och självvald karantän med arbete. Lika lite som vi kan ha smittade ute bland osmittade kan vi ha immuna i onödig sysslolöshet. Dels kostar det sjukförsäkringspengar i onödan dels tappar vi produktion.

Riskgruppen skall vara försiktiga, de sjuka skall vara hemma och de immuna skall återgå i tjänst.

Därför måste vi skapa oss en bild av såväl sjukdom som immunitet. Hur omfattande är smittspridningen och hur stor är immuniteten? Hur länge håller immuniteten i sig?

Kommunen måste därför ta ett aktivt grepp i denna fråga och det hastar. Omvärlden har börjat testa, mer eller mindre storskaligt men det innebär att tillgången till testmaterial kan bli knapp. Ju fortare vi bestämmer oss desto tidigare hamnar vi i kön för testmaterial. Att vänta på beslut från ”någon” är inte ett alternativ. Med kunskap om immuniteten får vi igång näringslivet, en säkrare sjukvård och en snabbare återgång till normal tillvaro.

Susanne Stackelberg
ordf Företagarna Västervik

Marianne Hennel
styr led Företagarna Valdemarsvik

https://vt.se/nyheter/artikel/covid-19-testerna-maste-utokas/wl6wydvr

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen