För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lunch ihop - om cybersäkerhet

Publicerad 21 mar 2024
I dagens digitala värld är företag mer sårbara än någonsin för cyberattacker

Med ökande beroende av teknik för verksamhetens kontinuitet och datahantering, är det avgörande att prioritera cybersäkerhet.

Vid lunchen på Vandalorum i Värnamo var Sonny Johansson, universitetsadjunkt och programansvarig Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet och Erik Bergström, universitetslektor och programansvarig för magisterprogrammet Cybersäkerhet, båda från Jönköpings University och redogjorde för de senaste attackerna mot företag, kommuner och myndigheter.

 Här är några viktiga åtgärder som företag kan vidta för att skydda sig mot cyberhot:

  • Utbilda Anställda: En av de vanligaste säkerhetsbristerna i företag är mänsklig felhantering. Genom att utbilda anställda om säkerhetsprotokoll och hur man känner igen och hanterar potentiella hot kan företag minska risken för att falla offer för phishingattacker och andra bedrägerier.

  • Använda Starka Autentiseringsmetoder: Implementera flerfaktorsautentisering för att öka säkerheten vid inloggning. Genom att kräva mer än bara ett lösenord för att komma åt företagets system minskas risken för obehörig åtkomst.

  • Uppdatera och Säkra System Regelbundet: Håll alla programvaror, operativsystem och säkerhetsprogram uppdaterade med de senaste patcharna och säkerhetsuppdateringarna. Dessutom bör företag implementera brandväggar, antivirusprogram och andra säkerhetsåtgärder för att skydda sina nätverk mot intrång.

  • Säkra Företagets Data: Kryptera känslig information både i vila och under överföring för att förhindra obehörig åtkomst. Implementera också en strikt behörighetsnivå för att begränsa åtkomsten till data endast till auktoriserade användare.

  • Ha en Incidenthanteringsplan: Utveckla en tydlig plan för hur man hanterar en cyberincident om den inträffar. Detta inkluderar att tilldela ansvar, snabbt identifiera och isolera hot, samt återställa system och data till en säker nivå.

  • Genomför regelbundna Säkerhetsrevisioner: Utför regelbundna revisioner och penetrationstester för att identifiera sårbarheter i företagets system och nätverk. Dessa tester kan hjälpa till att upptäcka potentiella hot innan de utnyttjas av angripare.
  • Samarbeta med Cybersäkerhetsföretag: Anlita externa cybersäkerhetsexperter för att få råd och stöd för att stärka företagets säkerhetsåtgärder. Dessa experter kan också hjälpa till med att utbilda personal och genomföra säkerhetstester.

lunchihopcyberhyhet2.jpgAtt vara cybersäker är inte en engångsföreteelse, det är en ständig process som kräver engagemang och uppmärksamhet från företagets ledning och personal. Genom att följa dessa åtgärder och hålla sig uppdaterad om de senaste säkerhetstrenderna kan företag minimera risken för cyberhot och skydda sin verksamhet och sina kunder från potentiella skador.

Fler nyheter från Företagarna