För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bättre Företagsklimat och Förutsättningar för Svenska Företag

Publicerad 31 maj 2024
Utan ett starkt näringsliv minskar statens intäkter till vår gemensamma välfärd. Det var ingången i den debatt som Företagarna, Handelskammaren och Svenskt Näringsliv arrangerade för att ta pulsen var de olika riksdagspartierna står i frågorna.

Även de deltagande företagarna var på hugget och bidrog till med konstruktivfrågor om framtidens EU med företagen i centrum.

På plats var:
Raymond Petterson, Centerpartiet
Mikael Bäckström, Kristdemokraterna
Annika Carp, Liberalerna
Janine Alm Ericson, Miljöpartiet
Mats Green, Moderaterna
Ilan De Basso, Socialdemokraterna
Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna
Jerry Hansson, Vänsterpartiet

Det var spännande att få ta del av partiernas visioner och strategier för att förbättra företagsklimatet och stärka svenska företags förutsättningar i EU. På vilket sätt tänker våra folkvalda politiska representanter planerar att arbeta för näringslivets bästa i Europaparlamentet.

 

Sammanfattning av Politikernas Svar

Näringsliv och Företagande

Politikerna föreslår flera konkreta åtgärder för att stödja företag och innovation i Sverige och inom EU. Dessa inkluderar ökade investeringar i forskning och utveckling, förenklade byråkratiska processer för att starta och driva företag, samt skatteincitament för innovativa företag. En annan viktig åtgärd är att stärka utbildningssystemet för att säkerställa att arbetskraften har de nödvändiga färdigheterna för framtidens jobb, särskilt inom teknologisektorn.

Handel och Marknad

För att säkerställa att Sverige behåller en stark position som handelspartner inom EU vill politikerna arbeta för att upprätthålla en fri och öppen inre marknad. Detta innebär att motverka protektionistiska tendenser inom EU och att stödja handelsavtal som gynnar svenska företag. De betonar också vikten av att förbättra infrastrukturen för att underlätta export och import samt att stödja små och medelstora företag i deras internationaliseringsprocesser.

Regleringar och Stöd

När det gäller att balansera nödvändiga regleringar med behovet av att stötta företag, föreslår politikerna en kontinuerlig översyn av befintliga regler för att eliminera onödig byråkrati. De föreslår också att regleringar bör utformas med input från näringslivet för att säkerställa att de är praktiska och stödjande snarare än hindrande. Vidare förespråkas riktade stödåtgärder till nyckelsektorer och startups för att främja tillväxt och innovation.

EU
Roll

Politikerna ser EU som en viktig plattform för att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. De betonar att Sverige aktivt ska delta i EU

beslutsprocesser för att påverka utformningen av regelverk som påverkar svenska företag. Detta inkluderar att arbeta för harmoniserade regler som underlättar handel inom EU och att stödja gemensamma initiativ för forskning och innovation. Genom att vara proaktiva i EU-frågor kan Sverige säkerställa att nationella intressen beaktas och att svenska företag har bästa möjliga förutsättningar att lyckas på den europeiska marknaden.

Europaparlamentsvalet 2024 och Företagens Roll

Europaparlamentsvalet är en central del av EU demokratiska process och hålls vart femte år. Det är den enda direktvalda institutionen inom EU, där medborgarna har möjlighet att påverka vilka som ska representera dem. Valet 2024 är särskilt viktigt för företag i Jönköpings län och resten av Sverige eftersom Europaparlamentet har betydande inflytande över frågor som påverkar företagsklimatet.
EU inre marknad är en av världens största och mest integrerade marknader. Beslut som fattas i Europaparlamentet kan direkt påverka svenska företags tillgång till denna marknad.

Finansiering och stöd

EU erbjuder olika typer av finansiering och stödprogram som svenska företag kan dra nytta av. Hur dessa medel fördelas och prioriteras beslutas till stor del av Europaparlamentet.

 

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län

 

Fler nyheter från Företagarna