För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Jönköpings läns koldioxidbudget

Publicerad 1 feb 2024
I mars 2023 lanserades Jönköpings läns koldioxidbudget, och enligt nuvarande takt förbrukas budgeten inom sex år, vilket innebär att utsläppen måste upphöra senast år 2030. Den främsta utmaningen i länet återfinns inom transportsektorn, där persontransporter utgör den största andelen följt av tunga lastbilstransporter.

I onsdags samlades omkring 50 representanter från näringsliv, organisationer, regionen och kommunerna i en gemensam workshop arrangerad av Klimatrådet. Målet var att tillsammans identifiera åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i länet.

Landshövdingen framhöll vikten av samarbete och betonade den unika förmågan till samverkan i klimatfrågor, särskilt genom Klimatrådet. Koldioxidbudgeten fungerar som en central del i Klimatrådets arbete och utgjorde en viktig utgångspunkt för länets fortsatta arbete med klimatomställningen.

Under workshopen användes budgeten som grund för att ta nästa steg och formulera konkreta åtgärder och gemensamma initiativ i länet. Brådskan och den centrala rollen av att adressera de fossila utsläppen betonades. Workshopen modererades av representanter från en stiftelse som stödjer Sveriges klimatomställning och en forskare vid Uppsala universitet. Fokus låg på att generera kreativa idéer för utsläppsminskningar i länet. Målet var att ge deltagarna förståelse för deras bidrag till målet och varför prioriteringar är viktiga.

Vi vet att våra företag och medlemmar redan aktivt arbetar med att minska utsläpp och spara energi genom att byta material och göra produkter lättare. Trots dessa betydande steg får dessa insatser ibland inte den uppmärksamhet de förtjänar.

Fler nyheter från Företagarna