För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Dags att nominera Årets Företagare samt Årets Unga Företagare 2023 i Eksjö

Publicerad 4 sep 2023
Nu är det dags att lämna förslag på kandidater till Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Eksjö! Nominera din favorit senast den 15 oktober.

Näringslivsorganisationen Företagarna har under mer än 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 35 år. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra företagare som genom sitt engagemang, sin handlingskraft och sitt nytänkande utvecklar sina verksamheter och gör bättre affärer. Bättre affärer leder till ökad tillväxt som ger ökad välfärd!

Nu behöver vi din hjälp att synliggöra företagare i Eksjö. Båda utmärkelserna delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Nominera din favorit senast den 15 oktober.

Du kan nominera i två kategorier

Årets Företagare: Är en person som leder och driver ett lönsamt företag, som inspirerar andra och som är kreativ och innovativ. Vinnaren går vidare till den regionala finalen Årets Företagare i Jönköpings län.

Årets Unga Företagare: Är en person under 35 år som leder och driver ett lönsamt företag, som inspirerar andra och som är kreativ och innovativ. Vinnaren går vidare till den regionala finalen Årets Unga Företagare i Jönköpings län.

Nominera här!

Jag vill nominera
villkor för personuppgifter

Företagarna Höglandets behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är nominerad person, företag, företagets orgnr, företagets telefonnummer, motivering, ditt telefonnummer samt mailadress.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig inegritet för lämnande av uppgifterna.

Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna. 

Företagarna Höglandet lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartners för eventet.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Linköping. Du har även rätt att klaga på Företagarna Höglandets behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Höglandet, som ni når genom att maila till annie.andersson@foretagarna.se 

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr. 08 406 17 41.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Fler nyheter från Företagarna