För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lunch ihop - tema cybersäkerhet

Publicerad 10 okt 2023
Den 10 oktober var det premiär för Lunch Ihop. Lunch ihop, ett tillfälle där vi tillsammans får ha trevligt men också ett tillfälle där vi få mer information om viktiga frågor för näringslivet i Jönköpings län. Det är ett återkommande samarrangemang av ALMI, Företagarna och Svenskt Näringsliv för ett starkare näringsliv i vårt län.

Det är ett återkommande samarrangemang av ALMI, Företagarna och Svenskt Näringsliv för ett starkare näringsliv i vårt län.

Temat första gången var, Cybersäkerhet i den Digitala Erans Tidevarv.

I takt med den snabba digitaliseringen som präglar dagens samhälle har cybersäkerhet blivit en av de mest kritiska aspekterna för företag och organisationer världen över. Att säkerställa en robust digital försvarsstruktur är nu lika viktigt som att låsa dörren till företagets kontor.

Under lunchen analyserade Håkan Sonesson Informationssäkerhetsansvarig Jönköping University digitaliseringens koppling till IT-säkerhetsarbete samt presentera konkreta steg som företag kan ta för att skydda sig mot hot som phishing, smishing, hackad e-post, social engineering och nolldagars sårbarhet.

Digitaliseringens Påverkan på Cybersäkerhet

Digitaliseringen har öppnat upp oändliga möjligheter för företag att utveckla och växa, men den har också introducerat nya säkerhetsutmaningar. Med ökad dataöverföring och lagring online har cyberhoten blivit mer sofistikerade och målinriktade. Företag måste nu vara extra vaksamma för att försäkra sig om att deras digitala tillgångar och kunders information är säkra.

Förebyggande Åtgärder mot Cyberhot

Phishing: Detta hot innebär att angripare utger sig för att vara en pålitlig källa för att lura användare att lämna ut känslig information. Företag bör investera i utbildning och medvetenhetsträning för sina anställda för att lära dem att känna igen och undvika misstänksamma e-postmeddelanden och webbplatser. Dessutom kan användning av e-postfilter och antivirusprogram bidra till att minimera risken.

Smishing: I denna attackform försöker angripare lura användare genom textmeddelanden. För att skydda sig mot smishing, bör företag uppmana sina kunder att vara försiktiga med att dela känslig information via SMS och att alltid verifiera avsändaren.

Hackad E-post: Att ha en hackad e-postkonto kan ha förödande konsekvenser. Företag bör implementera tvåfaktorsautentisering (2FA) för att öka säkerheten kring e-postkonton. Dessutom är det viktigt att utbilda personalen om säker e-posthantering och att vara försiktig med klick på okända länkar eller bilagor.

Social Engineering: Denna metod innebär att utnyttja mänskliga svagheter för att lura folk att avslöja känslig information. Genom utbildning och simuleringar av sociala manipulationsförsök kan företag öka medvetenheten bland sina anställda och minska risken för att falla offer för sådana attacker.

Nolldagars Sårbarhet: För att hantera nolldagars sårbarheter, måste företag hålla sina system och programvaror uppdaterade med de senaste säkerhetspatcharna. Dessutom bör de överväga att använda intrusion detection system (IDS) och intrusion prevention system (IPS) för att snabbt identifiera och förhindra potentiella attacker.

Slutligen, för att säkerställa att cybersäkerhet är en prioritet, måste företag ha en väldefinierad säkerhetspolicy och en kontinuerlig övervakning av sina digitala tillgångar. Genom att investera i teknologi, utbildning och medvetenhet, kan företag bygga en stark digital försvarsstruktur och skydda sig själva och sina kunder från de växande hoten inom cybersäkerhet.

Och glöm inte ”Allt kan hackas!” som Stefan Frylebäck, projektledare Almi Jönköpings län, främjar digitalisering och energieffektivisering, sa.

Fler nyheter från Företagarna