För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Enkätundersöking om nya stambanor

Publicerad 6 mar 2023
Företagarna i Region Jönköpings län genomförde under januari 2023 en enkätundersökning. Den riktades till alla medlemsföretag och syftade till att belysa betydelsen av nya stambanor.

Företagarna i Region Jönköpings län genomförde under januari 2023 en enkätundersökning. Den riktades till alla medlemsföretag och syftade till att belysa betydelsen av nya stambanor. Totalt besvarade 75 företag enkäten. Av dessa uppgav drygt 40 procent att de idag har svårigheter att rekrytera personal till sin verksamhet. Tre av fyra företag gjorde bedömningen att nya stambanor skulle spela av stor eller viss roll för det egna företagets kompetensförsörjning. Företagens behov av kompetens avsåg såväl högutbildade specialister av olika slag som yrkeskunniga industriarbetare.

Två av tre företag (65 procent) gjorde bedömningen att nya stambanor skulle få en stor eller måttlig positiv betydelse för näringslivet i form av förbättrade tillgänglighet till extern expertis, konsulter och kunder samt genom effektivare transporter för godsförsörjning.

Vidare bedömde merparten av företagen (63 procent) att nya stambanor skulle bidra till att förstärka Region Jönköpings attraktivitet för såväl företagslokaliseringar som boende.

Det är värt att notera att det föreligger skillnader i företagens bedömningar beroende på fysisk lokalisering i regionen. Företag i kommuner i nära anslutning till tilltänkta stationsorter gör en positivare bedömning än företag som ligger mer perifert och är i avsaknad av snabba transportmöjligheter till stationsorterna.   

Fler nyheter från Företagarna