podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Almedalsveckan

Publicerad 3 jul 2023
Almedalsveckan 2023 erbjöd ett unikt forum för företagare att engagera sig i politiska och samhällsrelaterade frågor. Under veckan samlades politiker, företagsledare, experter och intressenter från olika sektorer för att diskutera och debattera viktiga ämnen som påverkar näringslivet.

För våra medlemmar som var i Almedalen erbjöds en möjlighet att utöka sitt nätverk och skapa nya samarbetsmöjligheter. På plats var det sammanlagt ca 2000 olika seminarier, workshops och möten som man kunde besöka. Ett ypperligt tillfälle att få insikter om aktuella trender, lagstiftningsförändringar och framtida utmaningar inom sina branscher

Företagaren hade också ett antal välbesökta seminarier och debatter. Detta ger oss som organisation en möjlighet att kommunicera våra medlemmars perspektiv och förslag till politiker och beslutsfattare. Våra ämnen satte fokus på de viktiga frågorna för företagares verksamheter och hur vi som organisation hoppa kunna påverka den politiska agendan.

Utöver det så deltog jag som representant för regionerna Gotland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland i ett antal möten för att diskutera företagsfrämjande åtgärder och entreprenörskap.

Om jag skulle försöka mig på att sammanfatta vilka specifika företagarfrågor som togs upp och diskuterades av flera organisationer skulle det vara:

Skatter och regleringar:

Företagare lyfte fram behovet av enklare och mer företagsvänliga skattesystem och regleringar. Diskussioner fördes om att minska den administrativa bördan för företag och skapa incitament för innovation och tillväxt.

 

Arbetsmarknadsfrågor:

Företagare framförde sina synpunkter på arbetsmarknadspolitiken, inklusive behovet av flexibla anställningsformer och sänkta arbetsgivaravgifter för att främja anställning och minska trösklarna för att starta och driva företag.

 

Digitalisering och innovation:

Företagare betonade vikten av att främja digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften. Diskussioner fördes om behovet av att investera i digital infrastruktur, främja digital kompetensutveckling och underlätta digitala affärsmodeller.

 

Hållbarhet och miljö:

Företagare tog upp frågor relaterade till hållbarhet och miljö, inklusive behovet av stöd och incitament för att driva och utveckla hållbara affärsmodeller. Diskussioner fördes om hållbarhetens roll i företagens strategier och möjligheter till grön omställning.

 

Entreprenörskap och finansiering:

Diskussioner fördes om att främja entreprenörskap och underlätta tillgången till finansiering för nya och växande företag. Frågor kring riskkapital, start-up-stöd och företagsinkubatorer var centrala i dessa samtal.

 

Fler nyheter från Företagarna