podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

IVAs Entreprenörskapsakademi

Publicerad 2 jun 2022
IVAs Entreprenörskapsakademi vill förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige.

De arbetar tillsammans med befintliga entreprenörer, forskare och andra aktörer för att stärka konsten, kulturen och klimatet för entreprenörskap. Konkret handlar det om att öka kunskapen om entreprenörskap och entreprenöriella förmågor, påverka attityder och bidra till att förbättra policy och regelverk.

Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt entreprenörsklimat och en tillåtande kultur som främjar entreprenörskonsten, men hur kan vi tillsammans plocka fram styrkorna och göra dem än mer framgångsrika?

Tillsammans med lärosätena Linnéuniversitet och Jönköping University jobbar man nu inom ramen för Entreprenörskapsakademin för att kartlägga det småländska entreprenörskapet. Företagarna deltar i arbetsgruppen som har plockat ut de entreprenörer som skall vara med och ge sin bild på smålänningars entreprenöriella sinnen.

-Att träffa en grupp likasinnade entreprenörer är verkligen inspirerande. Det är också glädjande att vi alla kan samlas kring viktiga frågor,  tycker Peter Hellgren, Consid.

Processen sker vid fyra tillfällen, den 31 maj genomfördes träff nummer två i Kalmar, hos Landshövdingen.

Gruppen diskuterade problemställningarna kring konst, kultur och klimat.

-Det är lättare att gå direkt på problemlösning än på problemställning säger Maria Brandt, Qvalify Jönköping.

Fler nyheter från Företagarna