headphones newspaper video-player

Information till chefer och ledare på arbetsplatser i Jönköpings län

Med anledning av smittoläget i länet vill smittskyddsläkaren att följande budskap skickas vidare i våra företagsnätverk så att chefer få ta del av detta budskap.
Publicerad 16 mar 2021

Nu ökar antalet fall av covid-19, både i vårt län och i större delen av landet. För att motverka smittspridningen införs nu intensifierad smittspårning i miljöer där vi vet att smittan lätt sprids, som på arbetsplatser. Detta innebär att personer som varit i närkontakt med en smittsam person rekommenderas provtagning, även utan symtom.

Provtagning av närkontakter
I riskmiljöer som arbetsplatser och vissa andra verksamheter (t ex institutioner, kriminalvård, idrottssammanhang) rekommenderas provtagning av närkontakter. En närkontakt definieras som en person varit inom 2 meters avstånd från en smittsam person i mer än 15 minuter (sammanlagt under ett dygn). Avgränsningen av vilka personer som ska provtas görs i samråd mellan index och smittspåraren. I regel är det inte aktuellt att provta en hel arbetsplats, utan endast de som varit närmast index.

Närkontakter uppmanas boka tid för provtagning så snart som möjligt. I de flesta fall räcker det med ett prov, men om provet tas mycket kort tid (<3-4 dygn) efter sista kontakt med den smittsamma personen (och är negativt) kan ytterligare ett prov behövas. Om det gått mer än 7 dagar från misstänkt smittotillfälle behövs inget prov.

För barn som är närkontakter rekommenderas provtagning av symtomfria från högstadieålder och uppåt.

Läs gärna information till chefer och ledare vid nyupptäckta fall av covid-19.

Provtagning av hushållskontakter
Hushållskontakter rekommenderas provtagning före återgång till arbete/skola, även utan symtom. Prov tas 5-7 dagar efter indexfallets provtagningsdatum. Hushållskontakten måste fortsätta vara hemma tills provsvaret är klart. Om symtom tillkommer efter negativt test behöver nytt prov tas. För barn som är hushållskontakter rekommenderas provtagning av symtomfria från högstadieålder och uppåt.

 

Hälsningar
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Direkttelefon Covid-19 Stab, 010 22 36 874
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

 

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor