headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Talangprogram 2020

Under en tid har Frida Boklund, regionchef för Företagarna och Emelie Palmér & Annika Stålhandske på Growing Leaders haft en dialog avseende hur man kan ta tillvara på talangerna ute i företagen i regionen.

Vi verkar i en region där det finns många företag som står inför generationsskifte där någon kanske ska växa in i ledarskapet och vi hör också många företag i regionen  prata om kompetensbrist och utmaningar med att behålla rätt kompetens.

Mycket pengar och tid läggs på rekrytering av rätt person och kompetens- men hur tar man sedan hand om dem och får dem att utvecklas inom bolaget? Dialogen mellan Företagarna och Growing Leaders har då handlat om olika sätt att behålla talanger och hur företagen kan utveckla dem så att de känner att de är satsade på.
En aktivitet som vi båda tror kan vara med och stimulera utmaningen med att behålla talanger är TALANGPROGRAM 2020.

Välkomna!

 

 

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap