headphones newspaper video-player

Ekonomens roll i digital utveckling

Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det innebär för ekonomifunktionen? Vill du bidra med större värde i att se framåt i beslutsunderlag för affärsutveckling och lägga mindre tid på att summera historisk information i Excel? Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på?

Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling.

Om kursen:
Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom data och processutveckling och vad som får en påverkan på ekonomi, redovisning och revision. Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling. Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ert eget case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt.

Du får verktyg att:

  • omvärldsbevaka och förstå hur teknikutveckling skapar beteendeförändringar
  • etablera arbetsmetoder för att driva utveckling tillsammans med den dagliga verksamheten
  • förstå styrkan i realtidsdata från olika källor för snabba och korrekta beslut
  • utveckla dataanalys och datavisualisering för att påverka resultat positivt
  • förstå automation, RPA (Robotic Process Automation), machine learning, AI (artificiell intelligens)
  • utveckla kultur, ledarskap och medarbetarskap för framtidens organisation
  • säkerställa fokus på integritet och datasäkerhet
  • utveckla funktionen att vara i framkant och skapa affärsvärde

PRELIMINÄRT PROGRAM SOM UPPDATERAS MED NYA FÖRELÄSARE LÖPANDE

Dag 1 – torsdag 12/9 Best Western John Bauer Hotell Jönköping: Fokus på hur du drar nytta av beteendeförändringar som teknikutvecklingen skapar. Fokus på hur du skapar värde för kunderna och andra intressenter i ett globalt uppkopplat samhälle. Uppstart case – vem är vår framtida kund som vi ska skapa värde för?

Dag 2 – Måndag 14/10 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen: Fokus på utveckling av ekonomifunktionen och konkurrenskraften i data. Fokus på att förstå olika tekniska möjliggörare som tex dataanalys, datavisualisering, automation i processer, AI och machine learning. Fortsättning på case - hela kundresan och hur vi kan utveckla den

Dag 3 – Tisdag 15/10 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen: Fokus på vilken kultur, ledarskap och organisation det krävs för att attrahera intern och extern kompetens. Fokus på ekonomifunktionen som kompetenscenter i en omvärld med snabbare förändringstakt. Fortsättning på case - skapa enkla prototyper av olika idéer och förädla dem tillsammans.

Dag 4 – Tisdag 19/11 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen: Besök av verksamheter som både teoretiskt och praktiskt visar sin förändringsresa för att utveckla framtidens ekonomifunktion. Fortsättning och avslut på vårt case - pitcha idéerna och samskapa vidare med nya infallsvinklar.

67% av våra medlemmar som har deltagit föregående år tyckte utbildningen var MYCKET BRA och 33% att den var BRA och 78% säger att det är MYCKET TROLIGT att de rekommenderar andra att gå den och 22% säger att det är TROLIGT.

VILKA ÄR ANDPEOPLE?
Vi som håller i utbildningen heter ”Andpeople”. Vi är en strategisk och operativ partner med fokus att skapa potential och möjligheter i verksamheter baserat på beteendeförändringar från digitalisering och teknologiutveckling. Vårt team har lång erfarenhet av ansvar för ekonomifunktioner på affärsområden i internationella koncerner samt små och medelstora bolag. Våra medarbetare har bakgrunder som CFO, finansiell revisor, IT revisor samt auktoriserad redovisningskonsult. Förändringsledning och affärsutveckling där teknik, kultur och ledarskap är nyckeln till framgång där våra kunder finns inom näringslivet och offentlig sektor men vi stöttar även akademin i deras förändringsresa. Under dagarna kommer vi även ha med oss olika externa föreläsare som ger er en högre teknisk förståelse och visar sina pågående förändringsresor inom relevanta områden.

PRAKTISK INFORMATION

VAR?
I Jönköpingsregionen

NÄR?
Fyra heldagar. Tor 12/9, Mån-Tis 14-15/10 och Tis 19/11

HUR?
Anmälan till hello@andpeople.se
Pris 19.900 kr/person

VILL DU VETA MER?
Ring Anne-lie 070-5844331

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap